Tin tức/(Trường Tiểu học Phú Phúc)/Tin tức và sự kiện năm học 2015-2016/
Kỉ niệm 20/10/2015

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2015

              Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2015 - Ban chấp hành công đoàn trường tiểu học Phú Phúc đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 85 năm ngày lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015)

   Trong ngày kỷ niệm vui có:

 • Dự và chỉ đạo: Đồng chí Đỗ Thị loan - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường;
 • Các đồng chí giáo viên, nhân viên nam cùng toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nữ trong trường.


      Kỷ niệm 20/10 /2015 năm nay diễn ra trong bầu không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm 85 năm ngày lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015)

      Sau chương trình văn nghệ chào mừng đồng chí Trần Thị Huề - Chủ tịch công đoàn phát biểu khai mạc,

       Đồng chí Trần Thị Thoa - trưởng ban nữ công nêu rõ nghĩa ngày thành lập Hội  phụ nữ Việt Nam 20/10 và những kết quả mà các CBCNV nữ trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ phương hướng trong thời gian trước mắt và tiếp theo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó:

BÁO CÁO

Kết quả công tác Nữ công  năm 2015

 
 

 

 

          Thực hiện theo hướng dẫn số: 07/HD-CĐGD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác Nữ công năm 2015, hướng dẫn số 58/CĐGD ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Công đoàn Giáo dục huyện Lý Nhân về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2015-2016; Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Phú Phúc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng nội dung Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, các Nghị định hướng dẫn thi hành liên quan đến lao động nữ và kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với lao động nữ:

Kết quả: 100% lao động nữ trong đơn vị được tiếp thu đầy đủ các nội dung Bộ luật lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012; hiểu và thực hiện đúng các chính sách pháp luật đối với lao động nữ, không có đồng chí nào vi phạm.

2. Vận động cán bộ đoàn viên trong công đoàn tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến nữ CBNGLĐ đặc biệt là dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), dự thảo Luật dân số, vấn đề lồng ghép giới trong các văn bản pháp luật.

3. Phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn các tổ công đoàn thực hiện và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 20/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CBNGLĐ, “Kế hoạch Bình đẳng giới ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2015”, kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án II “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường

4. Lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tháng Công nhân, tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam (28/6), tháng Dân số, ngày Dân số Việt Nam, ngày Dân số thế giới… đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Nữ công.

Kết quả: Ngày 8/3/2014: Công đoàn đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2016) và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng trang trọng đúng ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi trong tập thể nữ công nhân viên chức và lao động trong nhà trường động viên mọi người hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ.

5. Vận động nữ CBNGLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực quản lý theo hướng đảm bảo“chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”. Hướng dẫn Ban Nữ công CĐCS nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tham mưu giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em học tập, nghiên cứu khoa học, ổn định công tác, phù hợp với sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình và môi trường làm việc.

Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tạo điều kiện cho 2 đồng chí tham gia học tập và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: đ/c Hoa tham gia học cao học, đ/c Huề tham gia học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

6. Tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Hội phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động trong CBNGLĐ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác nữ công và thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; “Kết luận 80 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; hưởng ứng “Ngày Hội Phụ nữ sáng tạo ngành giáo dục” do Ban VSTBPN ngành tổ chức.

7. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nữ và các con  của nữ CBNGLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; tham gia quyên góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục” theo Quyết định số 526/QĐ-CĐN ngày 20/11/2012 của Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam.

Kết quả: Công đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện do ngành phát động và làm tốt công tác thăm hỏi trong đơn vị với số tiền là 4000000 đồng.

8. Tổ chức đăng ký thi đua và xét khen th­ưởng chuyên đề “Giỏi việc trường- đảm việc nhà”, phát hiện các cá nhân nữ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, công tác để tổ chức biểu d­ương kịp thời trong đơn vị vào dịp 8/3 và tổng kết năm học; xét chọn người xuất sắc tham dự hội nghị biểu dương “Cán bộ nữ công cơ sở tiêu biểu” do cấp ngành và cấp tỉnh tổ chức vào tháng 6/2015.  

9. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công, đảm bảo đủ năng lực tham mưu cho BCH công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ theo tinh thần NQ 6b/TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá X.

Ban nữ công gồm 5 đồng chí, hoạt động tích cực dưới sự chỉ đạo của BCH CĐCS và đạt kết quả tốt.

10. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công. Xây dựng bộ tài liệu và kế hoạch tập huấn cụ thể nhằm thực hiện chỉ tiêu “100% cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở được tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

 

          Đồng chí Đỗ Thị Loan thay mặt cho chi bộ, Ban giám hiệu cũng như cán bộ giáo viên, công nhân viên phát biểu và có lời ca ngợi, chúc mừng những kết quả mà cán bộ công nhân viên nữ của nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua; nhanh chóng khắc phục những yếu kém, tồn tại và đề ra những yêu cầu trong thời gian tới.

          Đồng chí nhấn mạnh: Để làm tốt Nghị quyết mà Đại hội phụ nữ Toàn quốc đã đề ra; vì sự tiến bộ và bình đẳng giới thì mỗi cán bộ giáo viên nữ phải hoàn thành được nhiệm vụ với kết quả cao: Biết tổ chức tốt cuộc sống gia đình; có mối quan hệ tốt nơi cư trú, anh em, họ hàng cũng như chức năng làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm con, làm cha, làm mẹ...đồng thời hiểu biết và rèn kỹ năng sống, tu dưỡng đạo đức tác phong nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ: đổi mới phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò. Thực hiện tốt các cuộc vân động của ngành trên cơ sở đoàn kết, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, năng động sáng tạo trong công tác; chống các biểu hiện tiêu cực,thiếu lành mạnh trong các mối quan hệ xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động: "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ,chính quyền, nhân dân và phụ huynh học sinh. 
          Ban chấp hành công đoàn đã bình chọn và tôn vinh 11 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ đạt thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua gồm các đồng chí :    

 • Đỗ Thị Loan  - Hiệu trưởng
 • Trần Thị Huề  - Phó hiệu trưởng
 • Trần Thị Thoa - Phó hiệu trưởng
 • Trần Thị Thanh Thúy - Giáo viên tổ 1
 • Nguyễn Thị Xim - Giáo viên tổ 1
 • Trần Thị Kim Dung - Giáo viên tổ 2 + 3  
 • Trần Thị Thúy Ngân - Giáo viêntổ 2 + 3  
 • Trần Thị Loan  - Giáo viên tổ 4 + 5.
 • Phạm Thị Thanh Thủy - Giáo viên tổ 4 + 5
 • Trần Thị Minh Thu  - Giáo viên tổ 4 + 5.
 • Đặng Thị Thanh Hào  - Giáo viên tổ 1.

    Buổi lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp trong không khí mát mẻ của buổi chiều mùa thu  Với lời ca, tiếng hát đầy ý nghĩa ca ngợi người phụ nữ Việt Nam hòa quyện với âm thanh sống động trầm ấm cùng những bông hoa đủ sắc màu, nụ cười tươi trên đôi môi thể hiện rõ niềm tự hào, vẻ rạng rỡ, tự tin hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả mọi người tham dự: đọng lại trong lòng mọi người những nét đẹp của phụ nữ thời hiện đại, một niềm tin yêu của cuộc sống, hài hoà giữa công việc gia đình, xã hội và nhà trường. Cùng nhau thực hiện lời Bác Hồ dạy: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua Dạy thật tốt - Học thật tốt” đáp ứng  yêu cầu  "Đổi mới - Hội nhập - Phát triển ". Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với chủ đề: "Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục...".

 Nhân ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ  Việt Nam 20/10/2015

Trường tiểu học Phú Phúc xin được gửi tới các Bà, các Mẹ, các Chị và Bạn gái những lời chúc mừng tốt đẹp nhất !

                                          Bài: Nguyễn Văn Thành - THPP

 

 

Tác giả: thphuphuc

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
 • Ba công khai
 • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...