Tin tức/(Trường Tiểu học Vĩnh Trụ)/Nội quy-Quy chế/
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học Vĩnh Trụ

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học Vĩnh Trụ

Tác giả: thvinhtru
http://hanam.edu.vn/data/13508451464884624334/tintuc/files/09.2019/Quy ch%E1%BA%BF hoat %C4%91%E1%BB%99ng c%E1%BB%A7a Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng Ti%E1%BB%83u h%E1%BB%8Dc Vinh Tr%E1%BB%A5 2019- 2020.doc
22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo