Tin từ đơn vị khác

Một số giải pháp thực hiện chương trình đổi mới hình thức Giáo dục Âm nhạc ở độ tuổi Mẫu giáo

          PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VĨNH TRỤ         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Số: 82 /KH-THVT                        Vĩnh Trụ, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Môn cơ bản - Cụm 6

Tháng 10 năm 2019

 
   

     Căn cứ kế hoạch số 2294/KH-GDĐT-GDTH ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân; sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tháng 10 năm 2019 như sau:

          1) Thời gian:  7h30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2019

          2) Địa điểm: Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ

          3) Thành phần: CNQL, GV cơ bản của các trường

4) Nội dung:

 Đối với cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản của 4 trường: Nhân Chính, Nhân Khang, Đồng Lý, Vĩnh Trụ

          - Dự giờ mỗi nhóm 2 tiết, trao đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy.

          - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

          - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

          - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

          - Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

          - Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

          - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT

* Điều hành chung: Ông Nguyễn Trọng Cung – HT trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ.

          5. Tổ chức thực hiện

          5.1. Nhóm 1: (Phòng học lớp 1A)

          *Thành phần: Giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý trong cụm 6

          * Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Bích Huệ -  Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Khang

          * Các tiết dạy:

          - Tiết 1: Tiếng Việt lớp 1- Bài: Âm  /t/ (Tiết 65)

- Giáo viên dạy: Trần Thị Kim Hoa

- Tiết 2: Toán: Phép cộng trọng phạm vi 3 (Tiết 26)

- Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thu Hà

          * Trao đổi:

          - Trao đổi, thảo luận về nội dung Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

          - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

          - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT

          5.2. Nhóm 2: (Phòng học lớp 2D – Tầng 2 - Dãy nhà 3 tầng giáp đường bờ Sông Châu giang )

          *Thành phần: Giáo viên lớp 2, 3 và cán bộ quản lý các nhà trường

          * Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nhân Chính.

          * Các tiết dạy:

- Tiết 1: Tiếng Việt Khối 2 : Bài 6C: Em yêu trường em (Trang 58)

Giáo viên dạy: Trần Thị Thu Hương

 - Tiết 2:  Toán Khối 3: Bài 18: Bảng nhân 7  - Tiết 2 (Trang 38)

Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Hạnh

          * Trao đổi

          - Mô hình trường học mới: Phương pháp tổ chức lớp học; việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học.

          - Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

          - Việc tổ chức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các câu lạc bộ trong trường học; phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, nâng cao chất lượng đại trà.

          - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT

        5.3. Nhóm 3: (Phòng học lớp 4D – Tầng 2)

          *Thành phần: Cán bộ quản lý, Giáo viên lớp 4, 5 các trường cụm 6

          * Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Lý

          * Các tiết dạy:

- Tiết 1: Toán lớp 5 - Bài 22 : Hàng của số thập phân, Đọc viết số thập phân (Tiết 1)  trang 57

Giáo viên dạy: Nguyễn Văn Thành

            - Tiết 2: Tiếng việt lớp 4: Bài 7a : Ước mơ của anh chiến sỹ  (tiết 1)  trang 71

Giáo viên dạy: Trần Thị Thu Hiền

          * Trao đổi

          - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh theo Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD-ĐT. Đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Nghiên cứu bài học định hướng phát triển năng lực học sinh.

          - Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học.

          - Kinh nghiệm rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình.

          - Đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/BGDĐT

 (Lưu ý: Các nhóm ghi Biên biên bản nộp về Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Trụ sau buổi sinh hoạt chuyên môn xong)

Hồ sơ nộp về phòng GD ĐT sau sinh hoạt chuyên môn:

+ Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường (bản có dấu đỏ);

+ Biên bản SHCM của các nhóm (theo mẫu đính kèm);

+ Giấy xin phép nghỉ không tham gia SHCM của các thành viên trong cụm (nếu có);

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ, tháng 10 năm 2019; Trường Tiểu học Vĩnh Trụ trân trọng báo cáo Phòng GD-ĐT và đề nghị các trường trong cụm phối hợp tổ chức, thực hiện đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Phòng GD-ĐT (để b/c);

- Các trường TH trong cụm (phối hợp th/h);                                                   

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

               Nguyễn Trọng Cung

 

Tác giả: demo

Xem thêm

Múa 'thiếu nhi làm theo lời Bác'
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)