Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số:   19    Từ ngày: 16 / 1 / 2017 đến ngày 21 / 1 / 2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  16/1

Chào cờ

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Dậu

Huyền

Ba  

17/1

Lên lớp

Nộp EQMS + kết quả thi

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Huyền

   18/1

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Huyền

Năm  19/1

Lên lớp

Họp mặt đầu

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Dậu

Huyền

Sáu  20/1

Lên lớp

Họp hiệu trưởng

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Bẩy  21/1

Kiểm tra VSCĐ

Sơ kết tổ chuyên môn

Đ/c Hoài, Dậu dự sơ kết

Huyền

 

Họp BĐD cha mẹ Hs

Hoài

Dậu

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...