Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 36 (2017-2018)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số:   36    Từ ngày: 7 / 5 / 2018 đến ngày 12 / 5 / 2018

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  7/5

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Ba  

8/5

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Đón đoàn KT trường chuẩn

Hoài

Dậu

   9/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 1

Duyệt kế hoạch phát triển

Hoài

Dậu

Kiểm tra Toán+ TV khối 2

Hoài

Dậu

Năm  10/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 3

KT Khoa học, Lịch sử-Địa lí lớp 5

Hoài

Dậu

Kiểm tra Toán+ TV khối 4

Hoài

Dậu

Sáu  11/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 5

KT Khoa học, Lịch sử-Địa lí lớp 5

Hoài

Dậu

Chấm bài

Nhận đề Tiếng Anh

Hoài

Dậu

Bẩy  12/5

Họp chuyên môn

 

Hoài

Dậu

 

 

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...