Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 14 (2017-2018)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NHÂN ĐẠO

                                   LỊCH CÔNG TÁC:  TUẦN 14

                                           Từ ngày: 4/12/2017 đến ngày 9/12/2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  4/12

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Ba  5/12

Lên lớp

Đón đoàn KĐCL cấp tỉnh.

Hoài

Dậu

Đón đoàn kiểm định

Hoài

Dậu

   6/12

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Năm  7/12

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

 Tập huấn thực hiện CTGD  theo hướng PT năng lực... môn T.Anh tại Bắc Lý.

Hoài

 

Sáu  8/12

Lên lớp

 

Hoài

DậDậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Bẩy  9/12

SH chuyên môn liên trường tại Nhân Đạo; Tiếng Anh tại Đức Lý.

 

Hoài

Dậu

 

 

                                                                                              

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...