Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Kế hoạch tuần 24 (2017-2018)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số:   24    Từ ngày: 12 / 2 / 2018 đến ngày 17 / 2 / 2018

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  12/2

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Sơ kết kì I

Hoài

Dậu

Ba  

13/2

Tập huần phần mềm

Big Note

Hoài

Dậu

Họp HĐSP

Hoài

Dậu

   14/2

Nghỉ Tết

 

Nghỉ Tết

 

Năm  15/2

Nghỉ Tết

 

Nghỉ Tết

 

Sáu  16/2

Nghỉ Tết

 

Nghỉ Tết

 

Bẩy  17/2

Nghỉ Tết

 

 

 

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...