Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 33

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số:   33    Từ ngày: 1 / 5 / 2017 đến ngày 6 / 5 / 2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  1/5

Nghỉ

Hoài

Dậu

Nghỉ

Hoài

Dậu

Ba  

2/5

Nghỉ

Hoài

Dậu

Nghỉ

Hoài

Dậu

   3/5

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

Nộp báo cáo góp ý hiệu trưởng

Hoài

Dậu

Năm  4/5

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Sáu  5/5

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Bẩy  6/5

 

 

 

 

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...