Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Phân công chuyên môn năm học 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trương Thị Hoài

1974

1992

ĐH QLGD

Phụ trách chung Phổ cập - CM khối 2

Bí thư Chi bộ

 

2

Nguyễn Thị Dậu

1968

1988

CĐSP Tiểu học

Phụ trách CM Khối 1, 3;4,5 - HĐNGLL

Chủ tịch Công đoàn

 

3

Nguyễn Thị Thuyết

1972

1992

CĐSP Tiểu học

GVCN 1A

 

 

4

Phạm Thị Thú

1973

1992

CĐSP Tiểu học

GVCN 1B

TT tổ 1,2,3

PT nữ công

 

5

Phạm Thị Phượng

1987

2011

ĐHSP Tiểu học

GVCN 2B

 

 

 

6

Vũ Thị Thúy

1988

2011

CĐSP Tiểu học

GVCN 2A

 

 

7

Nguyễn T. Thu Hằng

1974

1993

CĐSP Tiểu học

GVCN 3A

TP tổ 1,2,3

 

8

Cao Thị Hồng Hạnh

1967

1987

CĐSP Tiểu học

GVCN 3B

 

 

9

Trần Thị Lan

1976

1997

CĐSP Tiểu học

GVCN 4A

Tổ phó tổ 4+5

TTND

 

10

Nguyễn Thị Nga

1992

2014

CĐSP Tiểu học

GVCN 4B

Nguyễn Thị Nga

 

11

Phạm Thị Huê

1976

1996

CĐSP Tiểu học

 

GVCN 5A

TT tổ 4+5

Thư ký HĐSP

 

12

Nguyễn Minh Đức

1977

1998

ĐHSP Tiểu học

GVCN 5B

Nguyễn Minh Đức

 

13

Phạm Thị Thanh

1982

2004

CĐSP Nhạc

Dạy Âm nhạc từ lớp 1-5

Tổng PT Đội

 

14

Đỗ Bá Hoàng Anh

1984

2005

ĐHSP Mỹ thuật

Dạy Mỹ thuật

từ  lớp 1-5

Phụ trách LĐ,VS

Website trường

 

15

Trương Đông Sang

1993

 

ĐHSP Thể dục

Dạy Thể dục

từ  lớp 1-5

 

 

16

Trần Hồng Nhung

1993

2014

CĐSP Tiếng Anh

Dạy TA lớp 1-5

Bí thư đoàn TN,

 

 

17

Vũ Thanh Huyền

1984

2006

TC kế toán

Kế toán

Y tế học đường

 

18

Phan Thị Thu Hằng

1977

2007

CĐSP Mầm non

Thủ quỹ, văn thư

Thư viện

 

19

Phạm Thị Thanh

1982

2004

CĐSP Nhạc

Dạy Âm nhạc từ lớp 1-5

Tổng PT Đội

 

20

Nguyễn thị Hải Yến

1988

 

CĐSP

Dạy Tin học 3-5

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                      Nhân Đạo, ngày 12 tháng 12 năm 2018

                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                             Trương Thị Hoài

 

 

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...