Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 34 (2018-2019)

                                                          

Lịch công tác tuần 34 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

                                                             LỊCH CÔNG TÁC

                         Tuần số:   34  Từ ngày 13 / 5 / 2019 đến ngày 18 / 5 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

13/5/2019

Chào cờ, giao ban

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

14/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

15/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Năm

16/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Sáu

17/5/2019

Lên lớp

HC

 Lên lớp

HC

Bẩy

18/5/2019

Sinh hoạt chuyên môn

HC

 

HC

 

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...