Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 18 (2017-2018)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NHÂN ĐẠO

                         LỊCH CÔNG TÁC:  TUẦN 18

                                           Từ ngày: 1/1/2018 đến ngày 6/1/2018

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  1/1

Nghỉ

Dậu

Nghỉ

Hoài

 

Ba  2/1

Lên lớp

Họp giao ban

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

   3/1

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Dậu

Năm  4/1

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

 Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Sáu  5/1

Lên lớp

 

Hoài

     Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Bẩy  6/1

Họp toàn trường

Hoài

Dậu

 

 

                                                                                              

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

          

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...