Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

          Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 03/3/2017 của Huyện ủy Lý Nhân về Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về "Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa”; thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy xã Nhân Đạo trường TH Nhân Đạo đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2017, tập trung nghiên cứu, quán triệt “ những nội dung cơ bản của tư tưởng. đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho đảng viên, cán bộ giáo viên, học sinh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường xây dựng Kế hoạch, chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ những vấn đề còn hạn chế, yếu kém của đơn vị để giải quyết. Trường cũng đã lựa chọn mỗi quý một nội dung để triển khai học tập gắn với thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, ngày truyền thống của ngành.

          Sau học tập nội dung chuyên đề 2017, mỗi đảng viên, CBGV đã liên hệ với bản thân xây dựng kế hoạch, đăng kí 2 hoặc 3 nội dung với những công việc cụ thể để phấn đấu  phù hợp với nhiệm vụ cá nhân và chương trình, kế hoạch của đơn vị, phát huy vai trò nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

          Nhà trường tiếp tục phát huy có hiệu quả cuốn sách “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” đã được trang bị cho học sinh, lồng ghép nội dung vào giảng dạy trong các giờ ngoại khóa và chính khóa một cách phù hợp ở các môn Đạo đức, Tiếng Việt, Lịch sử…..Tăng cường phối hợp tuyên truyền những gưvieengiaos viên, học sinh điển hình  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin nhà trường ( Phát thanh măng non, trang web) .

        Việc "Học tập và làm theo Bác" được nhà trường thực hiện nghiêm túc và đã trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...