Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 28 (2017-2018)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số:   28    Từ ngày: 12 / 3 / 2018 đến ngày 18 / 3 / 2018

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai  12/3

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Tổng kết thi GVCN giỏi

Hoài

Dậu

Ba  

13/3

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

   14/3

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

Đ/c Hoài họp

Hoài

Dậu

Năm  15/3

Lên lớp

Nộp SKKN của CSTĐCS

Đ/c Huyền tập huấn

Hoài

Dậu

Lên lớp

Đón đoàn KT HĐNGLL

Hoài

Dậu

Sáu  16/3

Lên lớp

 

Hoài

Dậu

Lên lớp

Kiểm tra HĐNGLL

Hoài

Dậu

Bẩy  17/3

Tập huấn tại Nhân Mỹ

Hoài

Dậu

 

 

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...