Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Phân công chuyên môn năm học 2017-2018

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trương Thị Hoài

1974

1992

ĐH QLGD

Phụ trách chung Phổ cập - CM khối 2

Bí thư Chi bộ

 

2

Nguyễn Thị Dậu

1968

1988

CĐSP Tiểu học

Phụ trách CM Khối 1, 3;4,5 - HĐNGLL

Chủ tịch Công đoàn

 

3

Nguyễn Thị Thuyết

1972

1992

CĐSP Tiểu học

GVCN 1A

 

 

4

Phạm Thị Thú

1973

1992

CĐSP Tiểu học

GVCN 1B

TT tổ 1,

PT nữ công

 

5

Phạm Thị Phượng

1987

2011

ĐHSP Tiểu học

GVCN 2A

 

Tổ phó tổ 2+3

 

6

Vũ Thị Thúy

1988

2011

CĐSP Tiểu học

GVCN 2B

 

 

7

Trương Văn Chính

1964

1984

CĐSP Tiểu học

GVCN 3A

TT tổ 2+3

TTND

 

8

Nguyễn T. Thu Hằng

1974

1993

CĐSP Tiểu học

GVCN 3B

 

 

9

Nguyễn Thị Nga

1992

2014

CĐSP Tiểu học

GVCN 3C

 

Con dưới 12 tháng

10

Trần Thị Lan

1976

1997

CĐSP Tiểu học

GVCN 4A

Tổ phó tổ 4+5

 

11

Cao Thị Hồng Hạnh

1967

1987

CĐSP Tiểu học

GVCN 4 B

 

 

12

Phạm Thị Huê

1976

1996

CĐSP Tiểu học

 

GVCN 5A

TT tổ 4+5

Thư ký HĐSP

 

13

Nguyễn Minh Đức

1977

1998

ĐHSP Tiểu học

GVCN 5B

 

 

14

Phạm Thị Thanh

1982

2004

CĐSP Nhạc

Dạy Âm nhạc từ lớp 1-5

Tổng PT Đội

 

15

Đỗ Bá Hoàng Anh

1984

2005

ĐHSP Mỹ thuật

Dạy Mỹ thuật

từ  lớp 1-5

Phụ trách LĐ,VS

QL thiết bị

Sổ liên lạc điện tử

 

16

Trương Đông Sang

1993

 

ĐHSP Thể dục

Dạy Thể dục

từ  lớp 1-5

 

 

17

Lại Thị Loan

1987

2009

ĐHSP Tiếng Anh

Dạy TA lớp 2,3,4

 

 

18

Nguyễn Thị Xoan

1989

2013

ĐHSP Tiểu học

Dạy Đạo đức

 

Nghỉ thai sản từ 11/2017

19

Trần Hồng Nhung

1993

2014

CĐSP Tiếng Anh

Dạy TA lớp 1, 5

Bí thư đoàn TN,

Website trường

Biệt phái 12 tiết tại Phú Phúc

20

Vũ Thanh Huyền

1984

2006

TC kế toán

Kế toán

Y tế học đường

 

21

Phan Thị Thu Hằng

1977

2007

CĐSP Mầm non

Thủ quỹ, văn thư

Thư viện

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                      Nhân Đạo, ngày 12 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                             Trương Thị Hoài

 

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...