Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 21 (năm học 2018-2019)

Lịch công tác tuần 21 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

                                                       LỊCH CÔNG TÁC

                  Tuần số:   21    Từ ngày: 11 / 2 / 2019 đến ngày 16 / 2 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

11/2/2019

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

12/2/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

13/2/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Năm

14/2/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Sáu

15/2/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Bẩy

16/2/2019

Sinh hoạt chuyên môn

HC

   
Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...