Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Lịch công tác tuần 33 (2018-2019)

Lịch công tác tuần 33 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

                                                           LỊCH CÔNG TÁC

                         Tuần số:   33  Từ ngày 6 / 5 / 2019 đến ngày 11 / 5 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

6/5/2019

Kiểm tra Toán, Tiếng Việt 1,2

HC

Kiểm tra Toán, Tiếng Việt 3; tin học 5;

K4 học; K5 học + thi

HC

Ba

7/5/2019

Kiểm tra Toán, Tiếng Việt 4; tin học 3;

K5 học, K3 học + thi

HC

Kiểm tra tin 4

Họp HT

HC

8/5/2019

Kiểm tra Tiếng Anh 3

HC

Kiểm tra Toán, Tiếng Việt 5

HC

Năm

9/5/2019

Kiểm tra Tiếng Anh 4

Chấm bài K1- k4

HC

Chấm bài K1- k4

HC

Sáu

10/5/2019

Kiểm tra Tiếng Anh 5

HC

 Chấm bài Toán,Tiếng Việt, Tiếng Anh 5

Kiểm tra Khoa, sử, địa 4, 5

HC

Bẩy

11/5/2019

Chấm bài

HC

Học bù chiều thứ 2

HC

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...