Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Đạo)/Tin tức - Sự kiện/
Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
 
Trường Tiểu học Nhân Đạo tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014
 

      Thực hiện công văn số 274/GDĐT- NGLL ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện về việc triển khai công tác tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014'. 

      Ngày 1/12/2014 trường Tiểu học Nhân Đạo tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” gắn với việc phát động cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng thiết thực, không chỉ tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật năm 2013 và kết quả 01 năm triển khai thi hành Hiến pháp mà còn góp phần thiết thực đưa Hiến pháp, pháp luật vào cuộc sống.

 

 

 Thông qua lễ hưởng ứng 100% cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường nắm rõ  mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam' với chủ đề: 'Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh' từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức của người cán bộ, giáo viên trong việc thi hành Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống và trong công tác.

 

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...