tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 17 (năm học 2018-2019)

Lịch công tác tuần 17 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 17 Từ ngày: 31 / 12 / 2018 đến ngày 5 / 1 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

31/12/2018

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

1/1/2019

Nghỉ

Nghỉ

2/1/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Năm

3/1/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Sáu

4/1/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Bẩy

5/1/2019

Họp cơ quan

HC

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo