tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 34

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 34 Từ ngày: 8 / 5 / 2017 đến ngày 13 / 5 / 2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai 8/5

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Dậu

Ba

9/5

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Dậu

10/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 1

Hoài

Dậu

Kiểm tra Toán+ TV khối 2

Hoài

Dậu

Năm 11/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 3

Hoài

Dậu

Kiểm tra Toán+ TV khối 4

Hoài

Dậu

Sáu 12/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 5

Hoài

Dậu

Chấm bài khối 1,2,3,4

Hoài

Dậu

Bẩy 13/5

Chấm bài khối 5 và còn lại

Hoài

Dậu

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo