tin tức-sự kiện

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO

Căn cứ kế hoạch số 2294/KH-PGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2019-2020; công văn số 2792/PGDĐT-GDTH ngày 3/12/2019 về việc hướng dẫn công tác tháng 12/2019 cấp tiểu học, sau khi thống nhất với Hiệu trưởng các trường trong cụm, Trường Tiểu học xã Nhân Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường đối với cán bộ quản lý, giáo viên văn hóa, (Cụm 3: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Chân Lý) và GV Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật (Cụm 2: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Đạo, Chân Lý, Tiến Thắng, Nhân Hậu, Nhân Hòa, Phú Phúc) tháng 12 năm 2019 như sau:

1) Thời gian: Ngày 14/12/2019

2) Địa điểm: Trường Tiểu học xã Nhân Đạo

3) Nội dung:

- Giáo viên Văn hóa:

+ Mỗi nhóm thực hành giảng dạy 1 tiết (tiết Toán hoặc Tiếng Việt) theo mô hình trường học mới(đối với nhóm GV lớp 2,3 và 4,5); dạy học chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực (đối với nhóm giáo viên lớp 1);

+ Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

- Giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học:

+ Mỗi nhóm thực hành giảng dạy 1 tiết (các tiết dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh);

+ Tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

*Lưu ý: Sau khi dự giờ và thảo luận tiết dạy các nhóm tập trung vào văn phòng tìm hiểu chương trình giáo dục tổng thể.

4) Tổ chức thực hiện

* Nhóm 1 (Tại phòng học lớp 1A):

- Thành phần: Giáo viên tổ 1 các trường trong cụm; 1 cán bộ quản lý các trường: Nhân Hưng, Nhân Thịnh.

- Người điều hành: Đ/c Phạm Thị Thu Hiền - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thị Thú. Môn Tiếng Việt 1. Bài dạy: Tiết 5,6 -Vần /ai/. (Tuần 14)

* Nhóm 2 (Tại phòng học lớp 2A):

- Thành phần: GV tổ 2,3 các trường trong cụm, 1 cán bộ quản lý các trường: Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Thịnh.

- Người điều hành: Đ/C Phạm Thị Hợi - Hiệu trưởng trường TH xã Chân Lý.

- Giáo viên dạy thực hành: Vũ Thị Thúy. Môn Tiếng Việt lớp 2. Bài dạy: Bài 14A – Anh em phải đoàn kết (tiết 1) trang 127. (tuần 14)

* Nhóm 3 (Tại phòng học lớp 5A):

- Thành phần: GV tổ 4+5 các trường trong cụm; 1 cán bộ quản lý các trường: Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Chân Lý.

- Người điều hành: Đ/c Ngô Thùy Luận – Phó Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thị Huê. Môn Tiếng Việt lớp 5. Bài 14A – Những tấm lòng cao đẹp (tiết 3). (tuần 14)

* Nhóm 4: (Tại phòng học Tin học)

- Thành phần: Giáo viên Tin học cụm 3.

- Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Dậu – Phó Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Đạo.

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thị Hải Yến. Tin học lớp 3. Tiết 27: Tô màu và hoàn thiện tranh vẽ. (tuần 14).

* Nhóm 5: (Tại phòng học Âm nhạc)

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Âm Nhạc cụm 2.

- Người điều hành: Đ/c Nguyễn Thị Chúc – Phó Hiệu trưởng trường TH xã Chân Lý.

- Giáo viên dạy thực hành: Phạm Thị Thanh. Âm nhạc lớp 5. Tiết 14- Ôn tập hai bài hát: Ước mơ; Những bông hoa, những bài ca (tuần 14).

* Nhóm 6: (Tại phòng học Mĩ thuật)

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Mĩ thuật cụm 2.

- Người điều hành: Đ/C Trần Thị Oanh – Phó Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Thịnh.

- Giáo viên dạy thực hành: Đ/C Đỗ Bá Hoàng Anh. Mĩ thuật lớp 4. Chủ đề 6. Ngày Tết và lễ hội mùa xuân (Tiết 1).

* Nhóm 7:

- Thành phần: Toàn bộ Giáo viên Thể dục cụm 2.

- Người điều hành: Đ/C Phan Trọng Hiếu – Phó Hiệu trưởng trường TH xã Nhân Hưng.

- Giáo viên dạy thực hành: Nguyễn Đông Sang. Thể dục lớp 3. Bài 27 – Ôn bài thể dục; trò chơi “Đua ngựa” (tuần14).

- Trao đổi các nội dung quy định: (Tại phòng học lớp 1B).

Sau nội dung sinh hạt chuyên môn, Toàn cụm tập trung về 3 nhóm thảo luận và viết thu hoạch nội dung: Chương trình GD tổng thể chuẩn bị thay SGK.

Buổi sinh hoạt chuyên môn đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:


Tiết học Mỹ thuật lớp 4

Tiết học Tiếng Việt lớp 1B

Tiết học Tiếng Việt lớp 2B

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo