tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 15 (2017-2018)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH XÃ NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC: TUẦN 15

Từ ngày: 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai 11/12

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Dậu

Ba12/12

Lên lớp

Hoài

Dậu

Họp Cha mẹ HS toàn trường.

Hoài

Dậu

13/12

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Kiểm tra năng lực thi GVG cấp huyện.

Hoài

Dậu

Năm14/12

Lên lớp

Hoài

Dậu

Thi GVG cấp trường (đợt 2)

Hoài

Dậu

Sáu 15/12

Lên lớp

Bốc thăm bài thi GVG cấp huyện.

Hoài

DậDậu

Lên lớp

Hoài

Dậu

Bẩy16/12

Chuẩn bị thi GVG cấp huyện.

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo