tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 19 Từ ngày: 16 / 1 / 2017 đến ngày 21 / 1 / 2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai 16/1

Chào cờ

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Dậu

Huyền

Ba

17/1

Lên lớp

Nộp EQMS + kết quả thi

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Huyền

18/1

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Huyền

Năm 19/1

Lên lớp

Họp mặt đầu

Hoài

Dậu

Lên lớp

Dậu

Huyền

Sáu 20/1

Lên lớp

Họp hiệu trưởng

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Dậu

Bẩy 21/1

Kiểm tra VSCĐ

Sơ kết tổ chuyên môn

Đ/c Hoài, Dậu dự sơ kết

Huyền

Họp BĐD cha mẹ Hs

Hoài

Dậu

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo