tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 12

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC: TUẦN 12

Từ ngày: 20 / 11 / 2017 đến ngày 27 / 11 / 2017

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai 20/11

Kỷ niệm nhày NGVN 20-11

Hoài

Dậu

Dự Tổng kết PTTĐ 2016-2017 tại UBND huyện

(Dậu, Hoài)

Ba21/11

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp (bù thứ 2)

Hoài

Dậu

22/11

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Năm23/11

Lên lớp

Đón đoàn tư vấn Đánh giá ngoài

Bàn giao thư viện

Hoài

Dậu

SH chuyên môn tổ

Hoài

Sáu 24/11

Lên lớp

Hội thảo thực hiện CTGD theo định hướng PT NL HS (Dậu, Huê, Chính) tại Đồng Lý.

Hoài

Dậ

Lên lớp

Hoài

Dậu

Bẩy25/11

SH CM liên trường môn Tiếng Anh

Hoài

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo