tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 25 ( 2018 - 2019 )

Lịch công tác tuần25(2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 25 Từ ngày: 11 / 3 / 2019 đến ngày 16 / 3 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

11/3/2019

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

12/3/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

13/3/2019

Lên lớp

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật tại Văn Lý

HC

Lên lớp

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật tại Văn Lý

HC

Năm

14/3/2019

Lên lớp

Tham dự ngày hội Mĩ Thuật

HC

Lên lớp

HC

Sáu

15/3/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Bẩy

16/3/2019

Sinh hoạt chuyên môn

HC

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo