tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 20 (năm học 2018-2019)

Lịch công tác tuần 20 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 20 Từ ngày: 28 / 1 / 2019 đến ngày 2 / 2 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

28/1/2019

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

29/1/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

30/1/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Năm

31/1/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Sáu

1/2/2019

Lên lớp

HC

Sơ kết học kỳ I

HC

Bẩy

2/2/2019

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo