tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 36 (2017-2018)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 36 Từ ngày: 7 / 5 / 2018 đến ngày 12 / 5 / 2018

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai 7/5

Chào cờ, Giao ban tuần

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Hoài

Dậu

Ba

8/5

Lên lớp

Hoài

Dậu

Lên lớp

Đón đoàn KT trường chuẩn

Hoài

Dậu

9/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 1

Duyệt kế hoạch phát triển

Hoài

Dậu

Kiểm tra Toán+ TV khối 2

Hoài

Dậu

Năm 10/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 3

KTKhoa học, Lịch sử-Địa lí lớp 5

Hoài

Dậu

Kiểm tra Toán+ TV khối 4

Hoài

Dậu

Sáu 11/5

Kiểm tra Toán+ TV khối 5

KTKhoa học, Lịch sử-Địa lí lớp 5

Hoài

Dậu

Chấm bài

Nhận đề Tiếng Anh

Hoài

Dậu

Bẩy 12/5

Họp chuyên môn

Hoài

Dậu

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo