tin tức-sự kiện

Tiết học ngoại khóa về phòng cháy chữa cháy

Truyền thông PCCC cho học sinh

Thực hiện công văn số 684 /PGDĐT-NGLL ngày 19/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Lý Nhân về việc thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016-2017; ngày 28/10/2016 trường TH Nhân Đạo đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. 299 em học sinh và toàn thể các GV, CBNV nhà trường đã tham gia buổi học ngoại khóa này.

Buổi tuyên truyền diễn ra với 04 nội dung chính: Tuyên truyền về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về công tác PCCC, giới thiệu một số kiến thức cơ bản về PCCC, xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ và kỹ năng thoát hiểm trong các trường hợp hoả hoạn ngoài ra còn giới thiệu một số thiết bị, ứng dụng PCCC tại công sở và trong gia đình.

Sau đây là một số hình ảnh của tiết học ngoại khóa:

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo