tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 34 (2018-2019)

Lịch công tác tuần 34 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 34 Từ ngày 13 / 5 / 2019 đến ngày 18/ 5 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

13/5/2019

Chào cờ, giao ban

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

14/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

15/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Năm

16/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Sáu

17/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Bẩy

18/5/2019

Sinh hoạt chuyên môn

HC

HC

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo