tin tức-sự kiện

Danh sách học sinh đạt giải cấp huyện, tỉnh, quốc gia năm học 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN TRỞ LÊN
NĂM HỌC 2017-2018
STT Họ và tên Lớp Nội dung khen thưởng Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Nhung 16/01/2008 4A Đạt giải Khuyến khích giao lưu Trí tuệ Tuổi thơ cấp Tiểu học
2 Nguyễn Trung Hiếu 22/02/2008 4B Đạt giải Ba giao lưu Trí tuệ Tuổi thơ cấp Tiểu học
Đạt giải Khuyến khích Olympic Toán trên Internet cấp huyện
3 Phạm Lê Hà Châu 20/09/2007 5B Đạt giải Khuyến khích giao lưu Ngày hội Tiếng Anh cấp Tiểu học
4 Trần Thị Thùy Dương 25/02/2007 4B Đạt giải Khuyến khích giao lưu Ngày hội Tiếng Anh cấp Tiểu học
5 Ngô Nguyễn Minh Quang 5A Đạt giải Khuyến khích Olympic Toán - TV trên Internet cấp huyện
6 Lương Vũ Anh 5A Đạt giải Ba Olympic Toán trên Internet cấp huyện
Đạt giải Khuyến khích Olympic Toán trên Internet cấp quốc gia
7 Trần Đức Hiếu 5A Đạt giải Khuyến khích Olympic Toán trên Internet cấp huyện
8 Ngô Ánh Mai 5A Đạt giải Khuyến khích giao lưu Trí tuệ Tuổi thơ cấp Tiểu học môn Mỹ thuật
Cộng
NGƯỜI LẬP DS Nhân Đạo, ngày 18 tháng 5 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hằng Trương Thị Hoài
Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo