tin tức-sự kiện

Chữ Việt đẹp cấp trường năm học 2019-2020

Căn cứ vào hướng dẫn số 2792/PGDĐT-GDTH ngày 03/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân: Hướng dẫn Công tác tháng 12 năm 2019 cấp tiểu học.

Căn cứ kế hoạch số: 72/KH-TH ngày 05/12/2019 của trường tiểu học Nhân Đạo về việc tổ chức Hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp trường năm học 2019-2020;

Sáng thứ bảy ngày 28/12/2019 tại trường tiểu học Nhân Đạođã diễn ra Hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp trường năm học 2019-2020. Đối tượng dự thi là các em học sinh từ khối 1 tới khối 5, mỗi lớp cử 5em dự thi ở 3 nội dung như sau:

- Nội dung 1: Vở viết quy định đối với mỗi khối lớp như sau:

+ Khối 1: Vở Tập viết, vở Chính tả

+ Khối 2: Vở chính tả

+ Khối 3: Vở chính tả

+ Khối 4: Vở chính tả

+ Khối 5: Vở chính tả

- Nội dung 2. Viết theo mẫu chữ quy định(Theo Quyết định số 31/2002 của Bộ GD-ĐT quy định - kiểu chữ đứng nét đều). Thời gian 20 phút.

- Nội dung 3. Viết và trình bày bài viết theo mẫu chữ tham khảo(Theo Quyết định số 31/2002 của Bộ GD-ĐT quy định). Thời gian 20 phút.

Ban giám khảo đánh giáriêng từng nội dung theo thang điểm 10 sau đó cộng điểm tổng để tính thành tích cá nhân cho mỗi học sinh.

Cộng điểm tổng của 3 học sinh mỗi lớp để tính thành tích cho tập thể lớp.

Ban tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi, với cơ cấu giải như sau:

Giải Nhất: 5; Giải Nhì: 5;

(Xét giải cá nhân theo từng khối, nếu có 2 học sinh bằng điểm nhau thì căn cứ vào điểm nội dung 3 để xếp giải)

Kết quả Hội thi “Chữ Việt đẹp” cấp trường là một trong những chỉ số để xét thành tích cho mỗi cá nhân học sinh và xếp loại thi đua đối với mỗi giáo viên.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo