tin tức-sự kiện

Kế hoạch Kể chuyện theo sách tháng 5/2018

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN ĐẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/KH-TH Nhân Đạo, ngày 2 tháng 04 năm 2018

KẾ HOẠCH
tổ chức hội thi kể chuyện theo sách năm học 2017-2018

Nhằm hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” năm 2018; thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn (ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5), Trường Tiểu học Nhân Đạo lập kế hoạch tổ chức “Hội thi kể chuyện theo sách năm học 2017 – 2018” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu :

1. Mục đích :

- Nhằm tạo sân chơi cho học sinh trong toàn trường, qua đó giúp cho việc học tập các môn học khác của các em được tốt hơn.

- Giáo dục cho các em học sinh nhận thức cao về văn hóa đọc. Thông qua hội thi rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

2. Yêu cầu :

Các lớp tham gia hội thi tích cực, hưởng ứng phong trào vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm thi:

1. Đối tượng, số lượng :

­- Toàn thể đội viên, thiếu niên và nhi đồng trong toàn Liên đội.

- Mỗi lớp chọn 01 thí sinh tham gia hội thi kể chuyện (Nhóm múa, hát, đọc thơ minh họa của mỗi lớp không quá 08 em).

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian dự kiến vào 14 giờ 00 phút ngày 19/5/2018

- Địa điểm thi: Sân Trường Tiểu học Nhân Đạo.

III. Thể lệ:

- Mỗi thí sinh dự thi chỉ kể một câu chuyện đã được đăng ký từ trước cho BTC.

-Kể chuyện độc thoại(khi kể chuyện được sử dụng nhạc nền, múa, hát, đọc thơ minh họa phù hợp với nội dung chuyện kể). Thí sinh tự biểu diễn hoặc được dùng nhóm minh họa.

- Thí sinh mặc trang phục phù hợp với lứa tuổi hoặc nhân vật trong truyện.

- Ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung câu chuyện (Bằng cách thí sinh bốc thăm câu hỏi của ban giám khảo).

-Thời lượng dành cho mỗi câu chuyện kể không quá 10 phút(kể cả phần múa, hát, đọc thơ minh họa)và trả lời câu hỏi phụ không quá 02 phút(kể từ lúc BGK đọc xong câu hỏi).

IV. Nội dung thi:

-Kể những câu chuyện đã được đọc trong sách tại thư viện của trường hoặc đã được đọc qua sách, báo, tạp chí... có nội dung phù hớp với lứa tuổi có tác dụng giáo dục về đất nước con người Việt Nam, tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, say mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu vươn lên tu dưỡng rèn luyện đạo đức của thiếu nhi, ca ngợi truyền thống hiếu học của dân tộc …

-Những câu chuyện kể phải kể bằng tiếng Việt.

V. Đánh giá, xếp loại, cơ cấu giải.

1. Đánh giá, xếp loại:

- Căn cứ vào câu chuyện kể, Ban giám khảo chấm nội dung, giọng kể, sự sinh động, sáng tạo, bài học rút ra từ câu chuyện kể, minh họa, trang phục; Ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ để kiểm tra sự hiểu biết về nội dung câu chuyện (Bằng cách thí sinh bốc thăm câu hỏi).

- Tổng số điểm là 10 điểm.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Giới thiệu về bản thân, lớp; xuất xứ câu chuyện: 1 điểm;

+ Nội dung câu chuyện rõ ràng, đầy đủ, mang tính giáo dục cao; phù hợp với lứa tuổi học sinh (2 điểm);

+ Rút ra bài học bản thân và liên hệ cuộc sống qua câu chuyện (1 điểm);

+ Giọng kể truyền cảm, sinh động, hấp dẫn, phát âm chuẩn, rõ ràng, mạch lạc, súc tích, có yếu tố phi ngôn ngữ. Động tác diễn đạt phù hợp theo nội dung bài kể; (4 điểm);

+ Trang phục phù hợp với hoàn cảnh, nội dung câu chuyện (1 điểm);

+ Trả lời đầy đủ yêu cầu của câu hỏi phụ: 1 điểm.

- Khống chế về thời gian: Thí sinh kể quá thời gian so với quy định: trừ 1 điểm nếu quá 1 phút; trừ 2 điểm nếu quá 3 phút; trừ 3 điểm nếu quá 5 phút.

- Điểm cho mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban giám khảo.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- 01Giải nhất : 60.000 đồng.

- 01Giải nhì: 50.000 đồng.

-01Giải ba : 40.000 đồng.

-01 Giải khuyết khích: 20.000 đồng/giải.

- 07 phần quà cho thí sinh không đạt giải

VI. Tổ chức thực hiện:

- Cán bộ thư viện có trách nhiệm phổ biến nội dung hội thi đến các lớp; tạo điều kiện cho thí sinh mượn sách truyện phục vụ cho hội thi.

- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm lựa chọn và tập dợt cho thí sinh tham gia hội thi; đăng kí danh sách học sinh tham gia hội thi về cho Ban tổ chức (Cô Phạm Thị Thanh) trước ngày 15/5/2018.

- Ban tổ chức phân công thành chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc tổ chức hội thi theo đúng kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi kể chuyện theo sách năm học 2017– 2018. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng để giải quyết./.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ khối;

- Lưu VT.

Tác giả: thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo