tin tức-sự kiện

Lịch công tác tuần 35 (2018-2019)

Lịch công tác tuần 35 (2018-2019)

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH NHÂN ĐẠO

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần số: 35 Từ ngày 20 / 5 / 2019 đến ngày 25/ 5 / 2019

Thứ, ngày

Nội dung công việc sáng

Lãnh đạo trực

Nội dung công việc chiều

Lãnh đạo trực

Hai

20/5/2019

Chào cờ, giao ban

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Ba

21/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

22/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Năm

23/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Sáu

24/5/2019

Lên lớp

HC

Lên lớp

HC

Bẩy

25/5/2019

Họp CMHS

HC

HC

Tác giả: Thnhandao

Xem thêm

22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo