Tổ chức

  • Tổ giáo viên lớp 1+2+3

  • Địa chỉ: Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam
  • Email: c1nhandao@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0383879962
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Thị Thú Không có ảnh
Vị trí: Tổ trưởng
Email: phamthuhn2016@gmail.com
Điện thoại: 01679757688
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng Không có ảnh
Vị trí: Tổ phó
Email: nguyenhangnd74@gmail.com
Điện thoại: 0988838822
3
Họ tên: Phạm Thị Phượng Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: hoangkien596@gmail.com
Điện thoại: 01674645482
4
Họ tên: Vũ Thị Thúy Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: vuthiphuongthuy1988@gmail.com
Điện thoại: 01685672562
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thuyết Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthuyet@gmail.com
Điện thoại: 01675996636
6
Họ tên: Cao Thị Hồng Hạnh Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: c1nhandao@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01689256786
7
Họ tên: Đỗ Bá Hoàng Anh Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: hoanganhdo.31084@gmail.com
Điện thoại: 0988424931
8
Họ tên: Phạm Thị Thanh Không có ảnh
Vị trí: Giáo viên
Email: c1nhandao@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0913728511
22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo