• Địa chỉ: Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam
  • Email: c1nhandao@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513779962
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Thị Thú
Vị trí: Tổ trưởng
Email: phamthuhn2016@gmail.com
Điện thoại: 01679757688
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Vị trí: Tổ phó
Email: nguyenhangnd74@gmail.com
Điện thoại: 0988838822
3
Họ tên: Phạm Thị Phượng
Vị trí: Giáo viên
Email: hoangkien596@gmail.com
Điện thoại: 01674645482
4
Họ tên: Vũ Thị Thúy
Vị trí: Giáo viên
Email: vuthiphuongthuy1988@gmail.com
Điện thoại: 01685672562
5
Họ tên: Nguyễn Thị Thuyết
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthuyet@gmail.com
Điện thoại: 01675996636
6
Họ tên: Cao Thị Hồng Hạnh
Vị trí: Giáo viên
Email: c1nhandao@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01689256786
7
Họ tên: Đỗ Bá Hoàng Anh
Vị trí: Giáo viên
Email: hoanganhdo.31084@gmail.com
Điện thoại: 0988424931
8
Họ tên: Phạm Thị Thanh
Vị trí: Giáo viên
Email: c1nhandao@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0913728511

Văn bản mới

Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo
Inh lả ơi! (2018-2019)
chicken dance ( 2018-2019)
Cây đa quán dốc (2018-2019)
  • Ba công khai
  • Thông báo

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Bộ quy tắc ứng xử văn hóa năm học 2018-2019

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

Kết quả thi cuối năm (2018-2019)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NSNN NĂM 2016

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019

Công khai kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019
Xem thêm...