Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
125/KH-PGDĐT-NGLL
KẾ HOẠCH Tập huấn các biện pháp phòng, chống ... Chi tiết
2020-03-03
119/PGDĐT-NGLL
V/v cho trẻ em, học sinh tiếp tục nghỉ học để... Chi tiết
2020-02-28
106/PGDĐT-NGLL
Về việc chuẩn bị các điều kiện đón trẻ em,... Chi tiết
2020-02-25
121/QĐ-SGDDT
Quyết định kiểm tra công tác phòng chống dịch,... Chi tiết
2020-02-25
92/PGDĐT-NGLL
Về việc cho trẻ em, HS tiếp tục nghỉ học để... Chi tiết
2020-02-15
91/PGDĐT-NGLL
Về việc cho trẻ em, học sinh đi học trở lại v... Chi tiết
2020-02-14
33/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức phun thuốc khử trùng phòng ch... Chi tiết
2020-02-12
73/PGDĐT-NGLL
V/v cho trẻ em, học sinh tiếp tục nghỉ học để... Chi tiết
2020-02-08
108/UBND-YT
Về việc thực hiện phun thuốc khử trùng để ph... Chi tiết
2020-02-05
104/UBND-GDĐT
Về việc đồng ý cho học sinh trên địa bàn huy... Chi tiết
2020-02-03
61/PGDĐT-NGLL
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch ... Chi tiết
2020-01-31
51/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn công tác tháng 02/2020 cấp Tiểu học... Chi tiết
2020-01-30
4/KH-UBND
Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020... Chi tiết
2020-01-07
3464/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn công tác tháng 01/2020 cấp Tiểu h... Chi tiết
2019-12-31
66/KH-BCĐ
Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấ... Chi tiết
2019-12-25
2838/PGDĐT-NGLL
Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ “Mừng Đ... Chi tiết
2019-12-23
08/LN-YT-GDĐT
Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho... Chi tiết
2019-12-23
Thông tư 22/2019 TT-BGD&ĐT
THÔNG TƯ Thông tư Ban hành Quy định về Hội thi g... Chi tiết
2019-12-20
2809/PGDĐT-GDTH
Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối HKI năm học... Chi tiết
2019-12-11
904/TB-UBND
Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên THPT hạ... Chi tiết
2019-12-07
2365/SGDĐT-GDTH
Về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối h... Chi tiết
2019-12-02
3598/KH-UBND
Kế hoạch về việc tổ chức tuyển dụng giáo vi... Chi tiết
2019-11-29
60/KH-BTC
Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Hộ... Chi tiết
2019-11-27
2284/QĐ-SGDĐT
Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội kh... Chi tiết
2019-11-21
58/KH-BCĐ
Kế hoạch thực hiện vận động Hiến máu tình n... Chi tiết
2019-11-19
2732/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn duyệt học sinh, tạo mã thi sân ch... Chi tiết
2019-11-18
2229/SGDĐT-CNTT
Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 n... Chi tiết
2019-11-11
6120/CV-KSBT
công văn triển khai chương trình SHĐ... Chi tiết
2019-10-31
3250/KH-UBND
Kế hoạch về việc tổ chức tuyển dụng giáo vi... Chi tiết
2019-10-31
2520/PGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn công tác tháng 11/2019 cấp Tiểu h... Chi tiết
2019-10-30
63/KH-CTĐ
Kế hoạch tổ chwucs phong trào 'Tết vì ngườ... Chi tiết
2019-10-30
2500/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ... Chi tiết
2019-10-25
2328/PGDĐT-GDTX
Về việc kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù ch... Chi tiết
2019-10-10
1968/SGDĐT-GDTH
Về việc triển khai chương trình giáo dục 'A... Chi tiết
2019-10-09
2034/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm... Chi tiết
2019-10-03
459/KH-KSBT
Kế hoạch triển khai chiến dịch tẩy giun cho họ... Chi tiết
2019-10-02
2295/PGDĐT0GDTH
V/v quy định các loại hồ sơ và công tác chuyên ... Chi tiết
2019-10-02
2294/KH-PGDĐT-GDTH
Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trư... Chi tiết
2019-10-02
2276/PGDĐT-GDTH
Về việc hướng dẫn công tác tháng 10/2019 cấp T... Chi tiết
2019-09-30
2272/PGDĐT
Về việc tổ chức phục vụ thư viên lưu động ... Chi tiết
2019-09-30
2273/KH-PGDĐT
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp ch... Chi tiết
2019-09-30
2254/HD-PGDĐT
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công ch... Chi tiết
2019-09-27
1850/KH-SGDĐT
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học... Chi tiết
2019-09-20
2143/HD-PGDĐT
Về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm t... Chi tiết
2019-09-16
2134/PGDĐT-TCCB
Về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai s... Chi tiết
2019-09-16
2133/KH-PGDĐT
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành Giá... Chi tiết
2019-09-16
2142/KH-PGDĐT
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giáo dục... Chi tiết
2019-09-16
2117/PGDĐT-CNTT
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công ... Chi tiết
2019-09-13
2122/TRT-PGDĐT
Giấy triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị h... Chi tiết
2019-09-13
1114/YT-GD VÀ ĐT
V/v phối hợp chỉ đọa triển khai tẩy giun cho h... Chi tiết
2019-09-11
1746/KH-SGDĐT
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng ngành Giá... Chi tiết
2019-09-10
1747/SGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ t... Chi tiết
2019-09-10
1726/SGDĐT-GDTH
V/v tổ chức Sân chơi 'Ý tưởng trẻ thơ'... Chi tiết
2019-09-06
2019/QĐ-PGDĐT
Quyết định về việc điều động biệt phái vi... Chi tiết
2019-09-06
1719/SGDĐT-GDTH
V/v lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên c... Chi tiết
2019-09-06
96/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2019... Chi tiết
2019-09-04
488/CV-KSBT
cv phối hợp triển khai SHĐ... Chi tiết
2019-09-04
1698/SGDĐT-VP
Về việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm... Chi tiết
2019-09-04
1693/SGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục ch... Chi tiết
2019-09-04
1992/ PGDĐT- NGLL
Về việc triển khai, phát động cuộc thi 'Nh... Chi tiết
2019-09-03
1444/ PGD - NGLL
Về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao ... Chi tiết
2019-08-30
1451/ PGDĐT- GDTH
Về việc hướng dẫn công tác tháng 9/2019 cấp Ti... Chi tiết
2019-08-30
1450/ CV - PGDĐT
Về việc thực hiện chế độ trực và báo cáo t... Chi tiết
2019-08-30
470/ GDTĐ
V/v phát động, hưởng ứng cuộc thi 'Những t... Chi tiết
2019-08-29
153/VPUB
Về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thườ... Chi tiết
2019-08-29
1650/ BC - SGDDT
Báo cáo về việc tiếp thu, trả lời ý kiến, ki... Chi tiết
2019-08-28
479/ KSBT
Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay... Chi tiết
2019-08-28
898/ CTR - BGDĐT- TWĐTN
Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và ... Chi tiết
2019-08-27
3866/ BGDĐT- GDTH
Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối v... Chi tiết
2019-08-26
1946/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số... Chi tiết
2019-07-04
22-12 trường tiểu học nhân đạo năm học 2019-2020
Văn nghệ 20-11 năm học 2019-2020
Khai giảng năm học 2019-2020
Thư viện Trường Tiểu học Nhân Đạo