Bạn cần biết

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 năm học 2016 - 2017
PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A
Năm học 2016-2017
Số TT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nữ Nơi ở (xóm) Họ và tên bố Họ và tên mẹ Ghi chú
                 
1 Trần Duy Tuấn Anh  29/08/2010   10 Trần Duy Hiếu Nguyễn Thị Hiệp 1A
2 Trần Thị Ngọc Diệp  10/07/2010 x 15 Trần Khắc Quyết Trần Thị Thắm 1A
3 Trần Thị Ánh Tuyết  05/04/2010 x 16 Trần Văn Hòa Trần Thị Hồng Ly  1A
4 Trần Thị Ánh Tuyết  05/09/2010 x 5 Trần Doãn Nguyễn Trần Thị Sâm 1A
5 Trần Huy Anh 03/02/2010   11 Trần Huy Duẩn Trần Thị Khánh 1A
6 Trần Thị Ngọc Anh 13/08/2010 x 16 Trần Văn Tuân Trần Thị Dung 1A
7 Trần Việt Anh 17/02/2010   4 Trần Văn Hướng Trần Thị Yến 1A
8 Trần Việt Anh 10/11/2010   15 Trần Huy Tuyến Lê Thị Tuyền 1A
9 Trần Ngọc Ánh 09/11/2010 x 5 Trần Văn Toàn Trần Thị Yên 1A
10 Trần Hạo Dân 11/10/2010   8 Trần Hữu Giang Nguyễn Thị Xuân 1A
11 Trần Văn Duy 31/10/2010   2 Trần Xuân Quang Trần Thị Lê 1A
12 Trần Huy Hải Đăng 01/02/2010   15 Trần Huy Bắc Trần Thị Hường 1A
13 Trần Viết Đoàn 13/10/2010   3 Trần Viết Huân Trần Thị Ánh 1A
14 Trần Hữu Giang 06/03/2010   8 Trần Hữu Thăng Trần Thị Trang 1A
15 Trần Thị Minh Hằng 12/08/2010 x 5 Trần Thế Hà Trần Thị Hạnh 1A
16 Trần Ngọc Hân 17/09/2010 x 3 Trần Trung Hòa Trần Thị Phương Thảo 1A
17 Trần Minh Hiếu 14/11/2010   16 Trần Văn Việt Đặng Thị Chinh 1A
18 Trần Anh Khoa 03/10/2010   9   Trần Thị Thủy 1A
19 Trần Đức Long 03/07/2010   12 Trần Đức Khánh Trần Thị Khánh 1A
20 Trần Văn Mạnh 21/07/2010   16 Trần Văn Sỹ Nguyễn Thị Thương 1A
21 Trần Thị Trà My 28/07/2010 x 12 Trần Doãn Long Trần Thị Huệ 1A
22 Tràn Hữu Nam 20/05/2010   14 Trần Hữu Sự Trần Thị Thương 1A
23 Trần Minh Nhật 05/05/2010   14 Trần Hữu Trung Lê Thị Hiền 1A
24 Trần Thị Yến Nhi 11/07/2010 x 8 Trần Văn Tường Trần Thị Trang 1A
25 Trần Bá Quang 12/08/2010   10 Trần Bá Dưỡng  Trần Thị Bình 1A
26 Trần Đình Anh Quân 04/01/2010   16 Trần Đình Hùng Trần Thị Như 1A
27 Trần Bảo Trang 24/12/2010 x 16 Trần Xuân Chiến Trần Thị Hiếu 1A
28 Trần Văn Trọng 26/3/2010   2 Trần Văn Lộc  DươngThị Vui 1A
29 Trần Khắc Tuấn 02/02/2010   4 Trần Khắc Toàn Trần Thị Hương 1A
30 Trần Quang Tuấn 22/5/2010   13 Trần Quang Viên Trần Thị Mai Anh 1A
31 Trần Ngọc Bảo Như 13/09/2010 x 4 Trần Văn Điệp Trần Thị Hiền 1A KT
32 Trần Hoài An 05/05/2010 x 2 Trần Đăng Đông Trần Thị Thúy  1B
33 Trần Hữu Nguyên Anh 16/1/2010   4 Trần Hữu Hùng  Trần Thị Nhung 1B
34 Trần Hoàng Quốc Anh 08/03/2010   9 Trần Quang Long Hoàng Thị Tính 1B
35 Trần Ngọc Trâm Anh 19/4/2010 x 17 Trần Văn Nam Trần Thị Ngọc Mến 1B
36 Trần Đình Việt Anh 11/05/2010   14 Trần Đình Vịnh Phan Thu Phương 1B
37 Trần Đức Việt Anh 21/8/2010   6 Trần Đức Ngọ  NguyễnThị Thanh Hoa 1B
38 Trần Hữu Thiên Bảo 22/3/2010   9 Trần Hữu Lâm Trần Thị Ngọc 1B
39 Trần Thị Quỳnh Chi 22/5/2010 x 1 Trần Đức Chiến Trần Thị Dung 1B
40 Trần Duy Chiến 17/8/2010   13 Trần Duy Cảnh Trần Thị Nhug 1B
41 Trần Văn Tiến Đạt 28/10/2010   16 Trần Văn Hưng Trần Thị Hướng 1B
42 Trần Gia Huy 11/02/2010   13 Trần Mạnh Cường Trần Thị Dung 1B
43 Trần Thị Thanh Huyền 08/01/2010 x 15 Trần Sỹ Tuấn Trần Thị Thúy  1B
44 Trần Thị Hướng 03/03/2010 x 16 Trần Văn Bình Trần Thị Miên 1B
45 Trần Văn Khánh 01/08/2010   16 Trần Văn Điều Trần Thị Phượng 1B
46 Trần Thị Bích Loan 18/11/2010 x 16 Trần Đắc Tới Trần Thị Bộ 1B
47 Trần Thị Trà My 15/2/2010 x 10 Trần Khắc Lành  Trần Thị Hằng 1B
48 Trần Khắc Nhật Nam 25/7/2010   1 Trần Khắc Như Trần Thị Vân 1B
49 Trần Minh Ngọc 20/4/2010 x 5 Trần Đức Mạnh Trần Thị Lan 1B
50 Trần Thị Yến Nhi 05/10/2010 x 2 Trần Đức Hiểu Trần Thị Hồng 1B
51 Trần Thị Hồng Nhung 22/3/2010 x 6 Trần Khắc Hải Phạm Thị Mến 1B
52 Trần Thị Mai Phương 17/9/2010 x 9 Trần Đăng Tiệp Trần Thị Kim Yên 1B
53 Trần Huy Quân 04/08/2010   11 Trần Huy Hoàn Trần Thị Nga 1B
54 Trần Bình Sơn 19/1/2010   7 Trần Bình Trọng Trần Thị Tuyết 1B
55 Trần Duy Thịnh 21/8/2010   5 Trần Duy Thuấn Trần Thị Chiến 1B
56 Trần Anh Thư 26/10/2010 x 5 Trần Đăng Khải Trần Thị Tầm 1B
57 Trần Văn Tiền 07/07/2010   16 Trần Văn Đức Trần Thị Hảo 1B
58 Trần Hữu Trọng 19/12/2010   13 Trần Hữu Luận Trần Thị Huế 1B
59 Trần Hữu Tùng 07/07/2010   13 Trần Hữu Hoàn Trần Thị Thiết 1B
60 Trần Thị Bích Vân 06/11/2010 x 10 Trần Huy Châu Trần Thị Phúc 1B
61 Trần Thúy Vân 30/1/2010 x 13 Trần Hữu Thành Trần Thị Hạnh 1B
62 Trần Thị Hà Vy 13/5/2010 x 5 Trần Hữu Hải  Trần Thị Huyền 1B
63 Trịnh Thanh Xuân 14/9/2010   1 Trịnh Quang Dũng Trần Thị Hạnh 1B
64 Phạm Thị Diệu Anh 29/3/2010 x   Phạm Tấn Công Trần Thị Thu Hằng 1C
65 Trần Thị Kiều Anh 02/07/2010 x 3 Trần Đắc Hưởng Trần Thị Hướng 1C
66 Trần Thị Lan Anh 20/5/2010 x 7 Trần Bá Bắc Trần Thị Nga 1C
67 Trần Thị Vân Anh 08/04/2010 x 5 Trần Duy Thỏa Trần Thị Trang 1C
68 Trần Hữu Chiến 01/10/2010   11 Trần Hữu Tú Trần Thị Thu Trang 1C
69 Trần Như Chiến 20/9/2010   1 Trần Như Trung Lê Thị Hằng Nga 1C
70 Trần Anh Duy 20/9/2010   11 Trần Văn Kiên Trần Thị Vân 1C
71 Trần Thị Minh Hằng 07/08/2010 x 1 Trần Xuân An Trần Thị Hải Yến 1C
72 Trần Thị Khánh Huyền 04/04/2010 x 7 Trần Văn Khánh Trần Thị Hà 1C
73 Trần Đăng Khánh 03/10/2010   13 Trần Đăng Tiệp Trần Thị Yến 1C
74 Trần Gia Khánh 03/04/2010   7 Trần Văn Sơn Trần Thị Thúy 1C
75 Trần Thị Hoài Lan 14/3/2010 x 14 Trần Văn Toàn            Trần Thị Hạ Trần Thị Hạ 1C
76 Trần Thị Ngọc Lan 17/6/2010 x 13 Trần Ngọc Dũng Trần Thị Huyền 1C
77 Trần Mai Linh 02/03/2010 x 9 Trần Duy Thao Trần Thị Huyền 1C
78 Trần Thị Khương Linh 14/3/2010 x 13 Trần Trọng Lân Trần Thị Chiên 1C
79 Trần Thị Mai Linh 30/9/2010 x 1 Trần Hoài Anh Trần Thị Thương 1C
80 Trần Thị Thanh Loan 16/2/2010 x 16 Trần Bá Phương Trần Thị Quyến 1C
81 Trần Huy Mạnh 28/7/2010   4 Trần Huy Thắng Trần Thị Mơ 1C
82 Nguyễn Hồng Minh 15/5/2010   15 Nguyễn Hồng Kiên Trần Thị Mai 1C
83 Trần Thế Nam 28/4/2010   1 Trần Thế Tiến Trần Thị Ngân 1C
84 Trần Thanh Nhàn 12/03/2010 x 8   Trần Thị Chín 1C
85 Trần Như Quỳnh 24/6/2010 x 5 Trần Duy Hiếu Trần Thị Quyên 1C
86 Trần Duy Bảo Thi 27/3/2010   7 Trần Duy Thảo Trần Thị Hiếu 1C
87 Trần Thị Huyền Thương 25/4/2010 x 7 Trần Ngọc Hạnh Trần Thị Thoa 1C
88 Trần Ngọc Tiến 25/1/2010   7 Trần Ngọc Vinh Trần Thị Ngọc 1C
89 Trần Tuấn Tú 21/2/2010   16 Trần Văn Toán Nguyễn Thị Quyên 1C
90 Trần Thị Phương Uyên 20/3/2010 x 16 Trần Văn Minh Trần Thị Nguyệt 1C
91 Trần Thị Hồng Vân 02/11/2010 x 16 Trần Văn Chung Trần Thị Ninh 1C
92 Trần Thị Khánh Vy 17/12/2010 x 9 Trần Văn Toán Trần Thị Hoạt 1C
93 Trần Thị Hải Yến 13/5/2010 x 16 Trần Văn Định Phan Thị Hòa 1C
94 Trần Văn Hưng 01/12/2009   9 Trần Văn Hải Trần Thị Mừng 1C
95 Trần Đức Anh 04/06/2010   1 Trần Đức Đạo Trần Thị Dung 1D
96 Trần Minh Anh 06/06/2010 x 13 Trần Ngọc Nam Trần Thị Loan 1D
97 Trần Hữu Bảo 06/05/2010   13 Trần Hữu Tuyên Trần Thị Nguyệt 1D
98 Mã Văn Chương 29/7/2010   7 Mã Văn Công Trần Thị Nghĩa 1D
99 Trần Ngọc Diệp 13/12/2010 x 13 Trần Hữu Hải Hoàng Thị Quyên 1D
100 Trần Ngọc Diệu 13/12/2010 x 13 Trần Hữu Hải Hoàng Thị Quyên 1D
101 Trần Huy Hiệp 21/7/2010   8 Trần Huy Hảo Trần Thị Lanh 1D
102 Trần Huy Minh Hoàng 20/5/2010   8 Trần Huy Mười Trần Thu Hương 1D
103 Trần Kim Minh Huy 06/10/2010   15 Trần Bá Minh Trần Thị Huế 1D
104 Trần Tuấn Kiệt 05/02/2010   7 Trần Văn Năng Trần Thị Định 1D
105 Trần Thị Mai Linh 25/6/2010 x 7 Trần Xuân Tấn Trần Thị Oanh 1D
106 Trần Tuyết Mai 31/8/2010 x 14 Trần Văn Trường Trần Thị Quyên 1D
107 Trần Văn Minh 20/10/2010   7 Trần Văn Quân Trần Thị Dung 1D
108 Trần Văn Nam 21/10/2010   6 Trần Văn Mười Trần Thị Trang 1D
109 Trần Minh Nguyệt 11/02/2010 x 4 Trần Xuân Nguyên Trần Thị Trang 1D
110 Trần Thị Hồng Nhung 07/04/2010 x 12 Trần Hữu Dũng Trần Thị Hiến 1D
111 Trần Thị Thu Phương 05/10/2010 x 8 Trần Khắc Hiền Trần Thị Trang 1D
112 Trần Duy Anh Quân 04/09/2010   11 Trần Duy Hùng Trần Thị Hiếu 1D
113 Trần Duy Quỳnh 13/5/2010   2 Trần Huy Mạnh Trần Thu Hương 1D
114 Trần Bá Sơn 13/9/2010   11 Trần Bá Cường Trần Thị Nguyện 1D
115 Trần Hữu Thắng 16/6/2010   2 Trần Hữu Trưởng Trần Thị Hảo 1D
116 Trần Thị Anh Thơ 29/1/2010 x 7 Trần Văn Tú Trần Thị Hoa 1D
117 Trần Khắc Thưởng 09/10/2010   6 Trần Khắc Thơ Trần Thị Minh 1D
118 Trần Duy Tiến 25/5/2010   7 Trần Duy Quân Trần Thị Thu 1D
119 Trần Trọng Tiến 12/05/2010   2 Trần Trọng Mạnh Trần Thị Hiền 1D
120 Trần Văn Toản 11/10/2010   4 Trần Văn Thịnh Trần Thị Thơ 1D
121 Trần Đức Trọng 06/11/2010   3 Trần Đức Phùng Trần Thu Hường 1D
122 Trần Duy Tú 08/05/2010   11 Trần Duy Toản Trần Thị Mơ 1D
123 Trần Doãn Việt 11/10/2010   5 Trần Doãn Đức Trần Thị Ba 1D
124 Trần Thị Hà Vy 23/6/2010 x 16 Trần Xuân Thu Trần Thị Hoa 1D
125 Trần Thị Hải Yến 05/08/2010 x 6 Trần Khắc Bộ Trần Thị Thúy 1D
126 Trần Hải Anh 19/09/2010   14 Trần Văn Tiến Trần Thị Tuyên 1E
127 Trần Lê Hải Anh 23/02/2010 x 10 Trần Đức Long  Lê Thị Hương 1E
128 Trần Lượng Nhật Anh 13/06/2010   6 Trần Lượng Long Trần Thị Loan 1E
129 Trần Thế Ngọc Anh 17/05/2010   1 Trần Thế Nam Trần Thị Mộng Kiều 1E
130 Trần Thị Lan Anh 29/12/2010 x 12 Trần Phú Định Trần Thị Hải 1E
131 Trần Thùy Chi 15/03/2010 x 6 Trần Đắc Thuận  Trần Thị Thùy 1E
132 Trần Văn Anh Duy 27/11/2010   14 Trần Văn Khánh Trần Thị Hà 1E
133 Trần Bá Đức 05/04/2010   16 Trần Bá Phượng Trần Thị Vân 1E
134 Trần Hương Giang 13/09/2010 x 15 Trần Văn Hùng Trần Thị Thúy 1E
135 Trần Thị Thu Giang 26/09/2010 x 14 Trấn Tất Tuấn Trần Thị Toan 1E
136 Trần Tuấn Hải 15/02/2010   16 Trần Hữu Quang Trần Thị Vân 1E
137 Trần Trọng Hoàng 23/10/2010   8 Trần Trọng Mạnh Trần Thị Mai Trần Thị Mai   1E
138 Trần Quốc Khánh 03/09/2010   10 Trần Duy Thành  Trần Thị Thảo 1E
139 Trần Thị Phương Linh 10/04/2010 x 10 Trần Văn Hoàn Phan Thị Đoan Trang 1E
140 Trần Thị Phương Linh 18/06/2010 x 10 Trần Thế Trung Trần Thị Lệ 1E
141 Trần Văn Lộc 18/07/2010   14 Trần Văn Nghị Trần Thị Xuân 1E
142 Trần Thị Ngọc Ly 23/02/2010 x 5 Trần Hữu Vỹ Trần Thị Nga 1E
143 Trần Tuệ Minh 12/04/2010 x 13 Trần Hữu Nam  Trần Thị Hiên 1E
144 Trần Thị Ngọc 31/08/2010 x 8 Trần Hữu Quang Trần Thị Lan 1E
145 Trần Hữu Hồng Phúc 15/11/2010   15 Trần Hữu Hạnh Trần Thị Hường 1E
146 Trần Mai Phương 29/01/2010 x 15 Trần Đức Khu  Trần Thị Mai 1E
147 Trần Bá Minh Quân 24/11/2010   9 Trần Bá Hệ Trần Thị Yến 1E
148 Trần Khắc Quân 20/07/2010   6 Trần Khắc Minh Trần Thị Hằng 1E
149 Trần Mạnh Văn Quân 06/10/2010   10 Trần Văn Hưng Mai Thị Quyên 1E
150 Trần Phạm Như Quỳnh 18/03/2010 x 17 Trần Văn Thắng Phạm Phương Linh 1E
151 Trần Thị Thanh Thùy 22/06/2010 x 17 Trần Duy Thao Trần Thị Dung 1E
152 Trần Tiến Toàn 17/06/2010   1 Trần Hữu Mạnh Trần Thị Hồng Hạnh 1E
153 Trần Hữu Tùng 22/07/2010   6 Trần Hữu Công Trần Thị Lương 1E
154 Trần Nhật Vy 05/04/2010 x 8 Trần Đình Dũng Trần Thị Linh 1E
155 Trần Thị Hải Yến 25/10/2010 x 1 Trần Văn Dương Trần Thị Nghĩa 1E
156 Trần Đình Huy 15/07/2009   16 Trần Đình Hòa Trần Thị Hà 1E KT
157 Hoàng Mai Anh 07/06/2010 X 1 Hoàng Giang Cường Trần Thị Nga 1G
158 Trần Bá Gia Bảo 06/07/2010   15 Trần Bá Quân Nguyễn Thị Bình 1G
159 Trần Duy Gia Bảo 13-11-2010   5 Trần Duy Tiến Trần Thị Thùy Trang 1G
160 Trần Hữu Bảo 29-09-2010   15 Trần Hữu Kiên Trần Thị Hiền 1G
161 Trần Hữu Đạt 19-12-2010   4 Trần Hữu Bình Trần Thị Vân 1G
162 Trần Hải Đăng 01/02/2010   12 Trần Huy Tùng Trần Thị Mai 1G
163 Trần Hữu Hải Đăng 11/12/2010   11 Trần Huữu Nội Trần Thị Hương 1G
164 Trần Ngọc Hải Đăng 09/10/2010   12 Trần Ngọc Triều Trần Thị Thủy 1G
165 Trần Bình Đồng                  12/11/2010   9 Trần Bình Thành Trần Thị Hà 1G
166 Trần Thu Giang 11/05/2010 X 7 Trần Mạnh Hưng Phan Thị Thơm 1G
167 Trần Ngọc Hà 01/02/2010 X 13 Trần Đức Cảnh Trần Thị Nga 1G
168 Trần Hữu Huy 16-02-2010   15 Trần Hữu Thủy Trần Thị Dung 1G
169 Trần Hữu Huy Khánh 20-01-2010   8 Trần Hữu Hòa Trần Thị Ngọc Lan 1G
170 Trần Như Kiều 14-02-2010 X 5 Trần Đức Dương Trần Thị Thúy Nga 1G
171 Trần Gia Linh 27-01-2010 X 7 Trần Văn Tuấn Trần Thị Lan Hằng 1G
172 Trần Đức Minh 26-12-2010   2 Trần Đức Hoan Mai Thu Thủy 1G
173 Trần Quang Minh 19-06-2010   1 Trần Đức Tiến Trần Thị Thảo 1G
174 Trần Ánh Ngọc 25-04-2010 X 12 Trần Bá Thành Dư Thị Yến 1G
175 Trần Thị Quỳnh Phương 04/09/2010 X 12 Trần Xuân Chiến Trần Thị Thơm 1G
176 Trần Xuân Quân 16-09-2010   1 Trần Xuân Mạnh Trần Thị Thủy 1G
177 Trần Thị Tú Quyên 09/08/2010 X 17 Trần Đình Thương Trần Thị Vân 1G
178 Trần Đức Tiến Thành 21-10-2010   5 Trần Đức Tùng Trần Thị Nhung 1G
179 Trần Phương Thảo 14-03-2010 X 16 Trần Bá Hưng Trần Thị Hiền 1G
180 Trần Trung Thịnh 27-01-2010   4 Trần Trung Cường Trần Thị Thơm 1G
181 Trần Đức Trọng 22-03-2010   9 Trần Đức Trường Phan Thị Thu Giang 1G
182 Trần Hữu Tú 25-01-2010   3 Trần Hữu Trọng Trương Thị Thiên Hoa 1G
183 Trần Thị Uyên 03/04/2010 X 11 Trần Huy Linh Trần Thị Thủy 1G
184 Trần Hữu Vũ 23-01-2010   23 Trần Hữu Hào Trần Thị Loan 1G
185 Trần Thị Phương Vy 12/06/2010 X 2 Trần Đức Tuấn Trần Thị Len 1G
186 Trần Thị Yến Vy 11/08/2010 X 14 Trần Văn Phương Trần Thị Lan  1G
187 Trần Đức Hoàng Long 22/10/2008         1G KT
Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị