Bạn cần biết

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016-2017
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD- ĐT Lý Nhân
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Nhân Hậu                                    
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học: 2016- 2017
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
I Điều kiện tuyển sinh ( Số HS ) 187 166 162 193 157 865
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học 35 tuần thực học
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.                                                                  Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh. - Họp PHHS 3 lần/năm học.     
- Phối hợp đúng theo nội quy của nhà trường đã đề ra.
- Học sinh chăm ngoan, lễ phép, học giỏi.
IV Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học...) - Dạy 2 buổi/ngày đối với HS lớp 2,3,4,5.
- Dạy 9 buổi/tuần đối với lớp 1.
- Các phòng học Tiếng Anh được duy trì dạy thường xuyên.
V Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục Không Không Không Không Không
VI Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục - Đội ngũ: Quản lý: 2, giáo viên: 38, hành chính: 2.
- Phương pháp quản lý: Thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của các cấp.
VII Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được - Đạo đức:  100% HS đạt
- Sức khỏe: tốt
- Học tập: 100% HS hoàn thành chương trình.
VIII Khả năng học tập tiếp tục của học sinh - Đạt 100% HS lên lớp đối với lớp 1, 2, 3, 4.
- Đạt 100% HS HTCTTH đối với lớp 5.
Hòa Hậu, ngày 16 tháng 09 năm 2015
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Thu Trang Trần Tuấn Anh
Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị