Bạn cần biết

Bảng phân công CM năm học 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 (Kèm theo quyết định số 01/QĐ-THNH ngày 25 tháng 8 năm 2016)

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 -2017

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ  được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trần Tuấn Anh

1974

1995

ĐH

Phụ trách chung + Phụ trách CM Khối 2+3;  CNTT; HĐNGLL

BT chi bộ

 

2

Trần Thị Hoàn

1973

1993

ĐH

Phổ cập + CM K1,4,5

CTCĐ

 

3

Cao Thị Mai Hoa

1986

2009

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 1A

 

 

4

Trần Thị Phượng

1979

1996

Chủ nhiệm, dạy lớp 1B

 

 

5

Trần Thị Hương Lan

1974

1993

Chủ nhiệm, dạy lớp 1C

 

 

6

Trần Thị Ánh

1988

2009

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 1D

 

 

7

Hà Thị Lý

1971

1993

TP T1- Chủ nhiệm,dạy lớp 1E

 

 

8

Trần Thị Phượng

1971

1996

TTT1- Chủ nhiệm, dạy lớp 1G

 

 

9

Vũ Thị Tám

1971

1990

Chủ nhiệm, dạy lớp 2A

 

 

10

Nguyễn Thị Ngân

1991

2014

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 2B

 

 

11

Trần Thị Lan

1986

2011

Chủ nhiệm, dạy lớp 2C

 

 

12

Trần Thị Hiền

1991

2013

Chủ nhiệm, dạy lớp 2D

 

 

13

Đinh Thị Thảo

1987

2013

Chủ nhiệm, dạy lớp 2E

 

 

14

Trần Thị Huyền

1976

1996

TTT2+3- Chủ nhiệm, dạy lớp 3A

 Thủ quỹ

 

15

Trần Thị Nguyệt

1967

1990

Chủ nhiệm, dạy lớp 3B

 

 

16

Trần Thị Mai

1992

2013

Chủ nhiệm, dạy lớp 3C

 

 

17

Trần Thị Hiếu

1992

2014

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 3D

 

 

18

Trần Tiến Dũng

1969

1989

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 3E

 

 

19

Trần Thị Mai

1978

1998

TPT4+5-Chủ nhiệm, dạy lớp 4A

 

 

20

Trần Thị Như Quỳnh

/1989

2013

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 4B

 

 

21

Trần Thị Hiền

1977

1997

Chủ nhiệm, dạy lớp 4C

 

 

22

Trần Thị Nương

1966

1987

Chủ nhiệm, dạy lớp 4D

 

 

23

Trần Thị Liên

1988

2009

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 4E

 

 

24

Lê Thị Điểm

1989

2013

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 4G

 

 

25

Đoàn Thị Ngàn

1992

2014

Chủ nhiệm, dạy lớp 5A

 

 

26

Trần Thị Loan

1968

1987

Chủ nhiệm, dạy lớp 5B

 

 

27

Trần Thị Dung

1988

2010

ĐH 

Chủ nhiệm, dạy lớp 5C

Tổng phụ trách Đội

 

28

Trần Ngọc Lan

1991

2013

ĐH

Chủ nhiệm, dạy lớp 5D

 

 

29

Đào Phương Dung

1974

1993

TTT 4+5- Chủ nhiệm lớp 5E

  PBTCB; Thư ký HĐ

 

30

Trần Lan Hương

1989

2011

Dạy Mĩ thuật

 

 

31

Lâm Thị Quý Quỳnh

1983

2006

ĐH

Dạy Âm nhạc

 

 

32

Trần Văn Thắng

1988

2013

 Dạy TD khối 1,2,3

 

 

33

Trần Văn Tú

1988

2011

ĐH

Dạy TD khối 4+5

 

 

34

Trần Hải Vân

1976

1998

Dạy Tiếng Anh khối 3

 

 

35

Trần Thị Kim Oanh

1978

1999

ĐH

Dạy Tiếng Anh khối 4

 

 

36

Trần Thị Dung

1977

1998

ĐH

Dạy  Tiếng Anh khối 5

 

 

37

Trần Thị Vân

1974

1995

Dạy KH, LS v à Địa lý

 

 

38

Trần Thị Ngọc Thúy

1989

2013

ĐH

Dạy Đạo đức, Thủ công

 

 

39

Trần Thị Mai

1962

1980

Dạy TN&XH

 

 

40

Trần Thị Thu Trang

1982

2004

TC

Kế toán + Thiết bị

 

 

41

Trần Thị Thu Quyên

1989

2010

TC

Văn thư +Thư viện

 

 

42

Trần Thị Kiều

1961

1982

Làm PC tháng 9,10

     TBTTND

 

                                                                                                                                                        Hòa Hậu, ngày 25  tháng 8 năm 2016

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Trần Tuấn Anh

Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị