Bạn cần biết

Công khai cơ sở vật chất tại thời điểm tháng 9 năm 2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Biểu 07_TT09BGDĐT_TH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CSVC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017
STT Nội dung Số lượng Bình quân 
I Số phòng học/số lớp 15/23 Số m2/học sinh
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố                            25  
2 Phòng học bán kiên cố    
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường                              1  
IV Tổng diện tích đất (m2)                      6.554                        8,98
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)                      3.500                        4,79
VI Tổng diện tích các phòng                      1.134  
1 Diện tích phòng học (m2)                       1.050                        1,44
2 Diện tích phòng chuẩn bị (m2)                              -  
3 Diện tích thư viện (m2)                            42                        0,06
4 Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)                              -  
5 Diện tích phòng khác (….)(m2)                            42                        0,06
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)                           25  
1 Khối lớp 1                              5  
2 Khối lớp 2                              5  
3 Khối lớp 3                              5  
4 Khối lớp 4                              5  
5 Khối lớp 5                              5  
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (ĐVT:bộ)                              7 Số học sinh/bộ
IX Tổng số thiết bị                           23 Số thiết bị/lớp
1 Ti vi                              1  
2 Cát xét                              7  
3 Đầu Video/đầu đĩa                              2  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể                              3  
5 Thiết bị khác…                            10  
  Nội dung Số lượng m2    
X Nhà bếp      
XI Nhà ăn      
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ  Diện tích bình quân tại chỗ
XII Phòng nghỉ cho  học sinh bán trú      
XIII Khu nội trú       
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  x        
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*     x                  0,03
    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  
XVII Kết nối internet (ADSL)  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường  
XIX Tường rào xây  
Hoà Hậu, ngày 15 tháng 09 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Trần Thị Thu Trang Trần Tuấn Anh
Các tin khác

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị