Bạn cần biết

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HS CUỐI HKI NĂM HỌC 2017-2018

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HS CUỐI HKI NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2018

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CUÔC VẬN ĐỘNG VÀ PT THI ĐUA NĂM 2017-2018

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2017-2018

KẾ HOẠCH HĐ CÁC CÂU LẠC BỘ NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH HĐ CÁC CÂU LẠC BỘ NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH BDTX NĂM 2017-2018

KẾ HOẠCH BDTX NĂM 2017-2018

KÊ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

KÊ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017-2018

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2017-2018

KÊ HOẠCH PHÁP CHẾ NĂM 2017-2018

KÊ HOẠCH PHÁP CHẾ NĂM 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GD NĂM 2017-2018

cÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GD NĂM 2017-2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017- 2018

CÔNG KHAI CSVC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CSVC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2017-2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC TH NHÂN HẬU

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2017-2018

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2017-2018

PHÂN CÔNG CM NĂM HỌC 2017-2018

PHÂN CÔNG CM NĂM HỌC 2017-2018

Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm học 2016-2017

Kết quả kiểm tra định kỳ cuối năm học 2016-2017

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2016-2017

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2016-2017

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Công khai dự toán thu - chi các quỹ khác năm học 2016 - 2017

Công khai dự toán thu - chi các quỹ khác năm học 2016- 2017

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

Kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2016-2017

Kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2016-2017

Công khai cơ sở vật chất tại thời điểm tháng 9 năm 2016

Công khai TC- CSVC tại thời điểm tháng 9/2016

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 năm học 2016 - 2017

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 1 năm học 2016 - 2017

Công khai quyết toán thu- chi các quỹ năm học 2015 - 2016

Công khai quyết toán thu - chi các quỹ năm học 2015 - 2016

Bảng phân công CM năm học 2016-2017

Bảng phân công CM năm học 2016-2017

Kế hoạch phổ cập năm học 2016-2017

Kế hoạch phổ cập năm học 2016-2017

Quy tắc úng sử văn hóa trường TH NHân Hậu

Quy tắc úng sử văn hóa trường TH NHân Hậu

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM năm học 2015-2016

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo năm 2015-2016

Kế hoạch mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo năm 2015-201

Hồ sơ CB,GV năm học 2015-2016

Hồ sơ CB,GV năm học 2015-2016

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị