Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HẬU


Số:01/TB-THNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hòa Hậu, ngày 27 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 1 - Năm học 2016-2017


     Thực hiện   Kế hoạch số 445/KH-GDĐT-GDTH ngày 17 tháng 6 năm 2016 của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tuyển sinh lớp 1 và ôn tập hè năm học 2016 - 2017,

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường,

Trường Tiểu học Nhân Hậu thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2016-2017 của trường Tiểu học Nhân Hậu như sau:

1. Chỉ tiêu: Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp để đảm bảo tỷ lẹ và các tiêu chuẩn của Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

2. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ 6 tuổi (Sinh năm 2010) có hộ khẩu và thường trú tại xã Hòa Hậu( Từ xóm 1-xóm 17).

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Hồ sơ xét tuyển: Mỗi học sinh tham gia xét tuyển có 01 túi hồ sơ, gồm:

- Đơn xin vào học lớp 1 do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ đứng tên (theo mẫu quy định chung);

- 02 Giấy khai sinh bản sao hợp lệ (có bản chính để đối chiếu) hoặc bản chính poto công chứng;

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non 5 tuổi.

5. Thời gian tuyển sinh: ½ ngày

Ngày 02/7/2016: Buổi sáng, từ 7h30’

6. Địa điểm: Tại trường Th Nhân Hậu

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Nhân  Hậu. Đề nghị các bậc phụ huynh học sinh đến làm hồ sơ nhập học cho con đúng thời gian thông báo trên.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Tuấn Anh

 

Tải về

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị