Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 5 năm 2019

 

* Tuần 1/05/2018

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

29/4/2019

Trực nghỉ lễ

 

Đ/c Ngần

 

Thứ Ba

30/4/2019

Trực nghỉ lễ 30/4

Đ/c Huê

 

Thứ tư

01/5/2019

 

Trực nghỉ lễ 01/5

 

Đ/c Ngần

 

Thứ  Năm

02/05/2019

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

 

LĐT

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ Sáu

03/05/2018

- Hoàn thiện hồ sơ KTNB tháng 4

 

Đ/c Ngần

Đ/c  Huê

 

 

Thứ Bảy

04/05/2019

- Trực học bù ngày 29/4/2019

- Họp triển khai công tác tháng 5 tại trường MN xã Phú Phúc

Đ/c  Huê

Đ/c Ngần

 

Tuần 2 tháng 05/2018

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

06/05/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai trong nhà trường

LĐT

Đ/c Huê

BKTNB

 

Thứ Ba

07/05/2019

- Làm kế hoạch phát triển đến năm 2025

- Học trực tuyến tại UBND xã

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

08/05/2019

- Làm báo cáo KTNBTH.

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ  Năm

09/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ KTNBTH

 

 

Ban KTNBTH

 

Thứ Sáu

10/05/2019

 

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua

LĐT

 

 

Thứ Bảy

11/05/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn

LĐT

Các tổ chuyên môn

 

Tuần 3 tháng 05/2018

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ Hai

13/05/2019

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án.

 

LĐT

Đ/c Huê

BKTNB

 

Thứ Ba

14/05/2019

- Kiểm tra chất lượng cuối năm

- Làm báo cáo kiểm định chất lượng 

Đ/c Ngần

Đ/c Huê

 

Thứ tư

15/05/2019

- Kiểm tra hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua tại PGD

- Làm báo cáo tổng kết kiểm tra nội bộ trường học

Đ/c Huê

 

Đ/c Ngần

 

Thứ  Năm

16/05/2019

- Hoàn thiện hồ sơ KTNBTH

 

 

Ban KTNBTH

 

Thứ Sáu

17/05/2019

 

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Họp triển khai công tác hè tại PGD

Đ/Huê

 

Đ/Ngần

 

 

Thứ Bảy

18/05/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn

LĐT

Các tổ chuyên môn

 

 

Tác giả: mnnhanthinh

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị