Tin tức/(Trường Tiểu học Đồng Lý)/Công nghệ thông tin/
Tài liệu tập huấn Trường học kết nối

Tài liệu tập huấn Trường học kết nối

 

"Trường học kết nối" tại địa chỉ website http://truongtructuyen.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trường học trực tuyến bao gồm các phân hệ sau:

  1.  Phân hệ thông tin

a) Phân hệ Quản trị công văn: đăng tải tất cả các công văn, quy định, hướng dẫn triển khai các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đến với cơ sở giáo dục.

b)Phân hệ Quản trị thông tin: cập nhập thông tin liên quan đến việc triển khai các hoạt động giáo dục, đặc biệt là các hình ảnh, tin bài từ các đơn vị trường học gửi về;

  1. Phân hệ học liệu

Phân hệ Học liệu quản lí kho tài nguyên tư liệu dạy học số hóa của các chuyên gia, nhà giáo dục… đã được thẩm định, nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, học viên trên phạm vi toàn quốc. Bao gồm:

a) Kho học liệu điện tử bao gồm kênh hình, kênh chữ, hình ảnh, âm thanh, mô phỏng kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng trong dạy học theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực..

b) Kho bài học minh họa bao gồm các bài học cụ thể được thiết kế theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (thành các hoạt động học của học sinh) với việc sử dụng các tư liệu dạy học trong kho học liệu điện tử nói trên.

c) Kho bài học tương tác dành cho học sinh tự học và luyện tập, bao gồm các bài học được thiết kế theo dạng dạy học chương trình hóa để học sinh có thể tương tác trên mạng.

d) Ngân hàng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

  1. Phân hệ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn

Hệ thống được phân cấp sử dụng theo các cấp quản lí giáo dục với các nhóm người dùng như sau:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện có quyền cao nhất, quản lí và điều hành tổng thể hoạt động của hệ thống; tổ chức, theo dõi, kiểm tra hoạt động, kết quả hoạt động của tất cả các đối tượng trên hệ thống.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho sở GD&ĐT quản lí hoạt động trên phạm vi một tỉnh; sở GD&ĐT quản lí trực tiếp đến từng trường phổ thông trong phạm vi quản lí.

c) Cơ sở giáo dục và đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho cơ sở GD&ĐT (trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên…) quản lí các hoạt động trong phạm vi quản lí.

d) Giáo viên: là nhóm chịu trách nhiệm tham gia các hoạt động chuyên môn (tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn); tổ chức hoạt động dạy học.

e) Học sinh: là nhóm thực hiện các hoạt động học theo từng chủ đề do giáo viên tổ chức và quản lí.

Mỗi thành viên tham gia vào hệ thống đều phải tuân thủ các quy định chung và được quản lí một cách chặt chẽ theo đơn vị công tác.

 

Thdongly

http://hanam.edu.vn/data/1463023489697255670/files/tai%20lieu%20tap%20huan%20truong%20hoc%20ket%20noi%20(1)%20(1).doc

Tác giả: thdongly

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị