Tin tức/(Trường Mầm non Nhân Thịnh)/Tin tức - Sự kiện/
Bồi dưỡng chính trị hè 2019

Bồi dưỡng chính trị hè 2019

        Thực hiện Kế hoạch số 1406-KH/PGDĐT, ngày 26/7/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân. Ngày 08/8 Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Lý Nhân. Tham gia lớp học tại cụm xã Nhân Hưng là các đồng chí CB, GV, NV các trường mầm non, Tiểu học, THCS thuộc 2 xã Nhân Thịnh, Nhân Hưng.

          Nội dung học tập bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Học tập, quán triệt nội dung cốt lõi Nghị quyết số: Triển khai Nghị Quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Triển khai kết luận 51về tiếp tục thực hiện NQ Hội nghị TW8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thông báo một số kế quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội  của tỉnh, của huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và tác động tới Việt Nam.

 

 

          Thông qua việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ CB, GV, NV các trường MN, TH, THCS trên địa bàn toàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tác giả: mnnhanthinh

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị