Tin tức/(Trường Tiểu học Nhân Hậu)/Dạy và học/
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2018-2019

n cứ Thông tư số 21/2010/TT-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            Căn cứ Công văn số 840/PGDĐT-GDTH ngày 21/9/2018 của Phòng GD - ĐT Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp Tiểu học;

         Thực hiện Kế hoạch 05/KH-THNB ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018–2019, ngày 15/10/2018 trường Tiểu học Nhân Bình phát động hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường".

          Hội thi đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt của giáo viên. Tạo điều kiện để các giáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy; đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên và chất lượng đào tạo.

         Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi:

Tác giả: thnhanhau

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị