20/04/2019

VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HS TIỂU HỌC

Tác giả: thnhanhau

20/03/2019

SUY NGẪM SAU GIỜ DẠY

Tác giả: thnhanhau

15/12/2018

HỘI THẢO DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Tác giả: thnhanhau

12/12/2018

HỘI THI CHỮ VIỆT ĐẸP CẤP TRƯỜNG

Tác giả: thnhanhau

10/11/2018

DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO PHUONG PHÁP MỚI

Tác giả: thnhanhau

27/10/2018

HỘI THẢO DẠY HỌC THEP PP BÀN TAY NĂN BỘT

Tác giả: thnhanhau

11/10/2018

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI NĂM HỌC 2018-2019

Tác giả: thnhanhau

05/05/2018

ĐẢY MẠNH PHONG TRÒA THI ĐUA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tác giả: thnhanhau

20/04/2018

NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, RÈN KÝ NĂNG SỐNG

Tác giả: thnhanhau

05/04/2018

EM TRẦN NGỌC HÀ PHUONG ĐẠT GIẢI 'CHIÊC ÔTÔ MƠ ƯỚC' NĂM HỌC 2017-2018

Tác giả: thnhanhau

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị