• Địa chỉ: Tiểu học Nhân hậu
  • Email: trantuananh74@gmail.com
  • Điện thoại: 03513875847
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Tuấn Anh
Vị trí: Bí thư CB
Email: ttanh74c1nho@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0975304888
2
Họ tên: Đào Phương Dung
Vị trí: Phó bí thư
Email: DPdung74c1nha@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0966492288
3
Họ tên: Trần Thị Phượng
Vị trí: Ủy viên
Email: phuongnh1971@gmail.com
Điện thoại: 0949368971

Văn bản mới

VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị