Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
CT 10/CT-UBND
Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nghành... Chi tiết
2018-08-31
CT 2019/BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của... Chi tiết
2018-08-10
TT ban hành QC thực hiện công khai đối với CS GD Và ĐT
TT ban hành QC thực hiện công khai đối với CS GD Và ĐT Chi tiết
2017-12-28
1667/QĐ-SGDĐT
Quyết định ban hành điều lệ HSGTDTT Chi tiết
2017-11-27
1002/SGDĐT-GDTH
Tổ chức hội thảo thực hiện chương trình GDPT hiện... Chi tiết
2017-11-20
1529/SGDĐT
Giới thiệu tài liệu phục vụ đổi mới giảng dạy và... Chi tiết
2017-10-27
1356/SGDĐT-KTKĐCLGD
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng... Chi tiết
2017-09-25
727/PGDĐT-NGLL
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị,... Chi tiết
2017-09-18
697/GDĐT-KHTV
Hướng dẫn công tác thống kê, KHTC, TBTV, CSVC năm học... Chi tiết
2017-09-10
1256/SGDĐT-VP
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 Chi tiết
2017-09-05
Số : 1246/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018 Chi tiết
2017-09-05
Số: 4025/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm... Chi tiết
2017-09-01
Số: 4026/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Chi tiết
2017-09-01
Số: 3936 /BGDĐT-TTr
V/v Hướng dẫn thực hiện công tác ... Chi tiết
2017-08-28
2699/CT-BGDĐT
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của... Chi tiết
2017-08-08
03/VBHN-BGDĐT
Thông tư hợp nhất đánh giá học sinh tiểu học Chi tiết
2016-09-28
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Thông tư 22/2016/TT-BG ĐT sửa đổi, bổ sung một số... Chi tiết
2016-09-22
4304/BGDĐT-GDTH
Công văn 4304/BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện... Chi tiết
2016-08-31
3031/CT-BGDĐT
Chỉ thị 3031/CT- BGDĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm... Chi tiết
2016-08-26
29-NQ/TW
Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn... Chi tiết
2013-11-04
23/2016QĐ-UBND
Quyết định ban hành mức khen thưởng đối với GV, HS... Chi tiết
2011-07-22
41/2010/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học Chi tiết
2010-12-30
28/2009/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành quy chế làm việc của giáo viên phổ... Chi tiết
2009-10-21
53/2008/QĐ-BGDĐT
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại thể lực... Chi tiết
2008-08-18
14/2007/QĐ-BGDĐT
Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chi tiết
2007-05-04
VNEN Hoi dong tu quan lop 5
Một số hình ảnh nhà trường năm học 2014-2015
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017-2018

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị