Điểm báo

Bảng phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trần Thị Mai

1966

1987

ĐHSP

Phụ trách chung

Phụ trách chuyên môn Tổ 4,5; Công tác phổ cập

Bí thư Chi bộ

 

2

Trần Thị Thu Hà

1972

1991

ĐHSP

Phụ trách CM tổ 1,2,3; HĐNGLL

Chủ tịch CĐ

 

3

Trần Thị Hồng

1972

1997

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1

 

4

Trần Kim Trang

1990

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1B

 

 

5

Trần Thị Huyền Trang

1990

2011

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2A

Tổ phó tổ 2,3

 

6

Trần Thị Huyền

1991

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2B

 

 

7

Đỗ Thị Thanh Nhàn

1969

1989

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ trưởng tổ 2,3

 

8

Nguyễn Thị Quế

1963

1984

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3B

 

 

9

Trần Thị Thơ

1975

1995

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4A

Tổ phó tổ 4,5

 

10

Trần Thị Hà

1993

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

11

Trần Thị Thanh Trà

1976

1996

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5A

Tổ trưởng tổ 4,5

 

12

Trần Thị Nguyệt

198

2010

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5B

 

 

 

                       

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

13

Nguyễn Thị Xoa

1987

2009

ĐHSP

Dạy Khoa học 4,5

Phụ trách Thư viện

 

14

Nguyễn Thị Thu Thủy

1981

2005

ĐHSP

Dạy Âm nhạc

Tổng PT Đội

 

15

Trần Thị Hạnh

1990

2012

CĐSP

Dạy Mỹ Thuật

 

 

16

Trần Thanh Hải

1988

2013

ĐHSP Thể chất

Dạy Thể dục

 

 

17

Nguyễn Thị Loan

1988

2010

CĐSP Ngoại ngữ

Dạy T. Anh

 

 

18

Đào Thị Tuyến

1981

2007

TCKT

Kế toán trường

Phụ trách y tế học đường

 

19

Trần Thị Thu Liên

1984

2007

TCKT

Văn thư

Thủ quỹ

 

 

 

                                                                                                                                        

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5