Điểm báo

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ

được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Trần Thị Mai

1966

1987

ĐHSP

Phụ trách môn Toán

Bí thư chi bộ


2

Trần Thị Thu Hà

1972

1991

CĐSP

Phụ trách môn Tiếng Việt

Chủ tịch CĐCS


3

Trần Thị Hồng

1972

1997

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 1A

Tổ trưởng Tổ 1


4

Trần Thị Thị Kim Trang

1990

2012

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 1B5

Trần Thị Huyền Trang

1990

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 2A

Tổ phó Tổ 2,3

6

Trần Thị Nguyệt

1988

2010

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 2B


7

Đỗ Thị Thanh Nhàn

1969

1989

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 3A

Tổ trưởng Tổ 2+3

8

Trần Thị Hà

1992

2014

CĐSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 3B9

Trần Thị Thơ

1975

1995

CĐSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 4A

Tổ phó tổ 4,5

10

Nguyễn Thị Xoa

1987

2009

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 4B

Bí thư chi đoàn

11

Trần Thị Thanh Trà

1976

1996

ĐHSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 5A

Tổ trưởng tổ 4,5

12

Trần Thị Quế

1963

1984

TCSP

Chủ nhiệm, dạy lớp 5B13

Nguyễn Thị Thu Thủy

1982

2005

ĐHSP Â.N

Dạy Âm nhạc 

TPT Đội

14

Lê Thị Kim Thêm

1987

2007

CĐSP TC

Dạy Thể dục


15

Trần Thị Hạnh

1990

2012

ĐHSP M.T

Dạy Mĩ thuật16

Trần Thị Loan

1988

2010

ĐHSP TA

Dạy Tiếng Anh17

Trần Thị Kim Tuyến

1981

2007

TC K.toán

Kế toán, Y tế

PTTBDH

18

Trần Thị Thu Liên

1984

2004

CĐ Thư viện-TT

Văn thư, Thư viện, CNTT, Thủ quỹ

Thủ quỹ

 

                                                                                              Nhân Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              Trần Thị Mai 

Tác giả:

Xem thêm

Múa khai giảng năm học 2017-2018
Múa khai giảng TH Nhân Hòa 2016-2017
Cách trang trí lớp học tiểu học theo mô hình VNEN
VNEN Tieng viet lop 2
VNEN Toán lớp 5